הדפסה

יאסין נ' זידאני

מספר בקשה:1

לפני כב'
הרשם מסבאח קבאני

מבקשים

1. וסאם יאסין 02823 4284

נגד

משיבים

1. שאדיא זידאני 027509975

פסק דין בהעדר הגנה

הואיל והנתבע לא הגיש כתב הגנה תוך המועד שנקבע בהזמנה שהומצאה לו כדין, ועל יסוד פרשת התביעה שלא נסתרה, הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובע:

סכום של 5,000. ₪ + סכום האגרה ששולמה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ביום 11 דצמבר 2014 ועד יום התשלום בפועל.

שכר טרחת עורך דין בסך 1000 ₪ כולל מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל

ניתן היום, ה' ניסן תשע"ה, 25 מרץ 2015, בהעדר הצדדים.