הדפסה

טנוס נ' נח'לה מעיקי ואח'

בפני
כב' השופטת שולמית ברסלב

תובע

מוניר טנוס ת.ז. XXXXXX366
ע"י ב"כ עוה"ד ראגב חורי ו/או מארי חורי

נגד

נתבעים

  1. סוהיל נח'לה מעיקי ת.ז. XXXX661
  2. עיזבון המנוח ג'מיל נח'לה מעיקי ז"ל ת.ז. XXXX664
  3. ג'וליא בשארה מעיקי
  4. מילאד ג'מיל מעיקי
  5. נוהא ג'מיל מעיקי (ספורי)
  6. הודא ג'מיל מעיקי (דאוד)

ע"י ב"כ עוה"ד וליד שנאן ואח'

החלטה

בהתאם להחלטה מיום 15/6/15 ולהודעה המוסכמת מיום 17/6/15 - אני ממנה בזה את המודדת ד"ר אליאס ופא מכפר יאסיף כמומחית מ מטעם בית המשפט (להלן "המומחית") , על מנת שתחווה את דעתה בעניין שבמחלוקת ובכלל זה תבקר בחלקה 18 גוש 18401 (להלן "החלקה") ותבחן את אפשרויות חלוקת החלקה, לרבות חלוקת החלקה על יסוד תוכנית החלוקה (נספחים ד' ו-ה' לכתב התביעה); תשלומי איזון, אם וככל שיהיה צורך ; מצב העיבוד והחזקה בחלקה והתאמתו לתוכנית החלוקה (נספחים ד' ו-ה' לכתב התביעה).
כמו כן, המומחית תחווה את דעת ה באשר לפירוק השיתוף המיטבי בחלקה.

1. הצדדים יעבירו למומחית את המסמכים הרלבנטיים לרבות כתבי בי דין ותצהירים על נספחיהם עם העתק ישירות לצד השני: התובע תוך 15 יום מהיום והנתבעים תוך 15 יום לאחר מכן.

2. הצדדים יתאמו עם המומחית מועד ביקור בחלקה במועד קרוב ככל הניתן. ב"כ הצדדים או מי מטעמם יהיו רשאים להיות נוכחים בעת הביקור בחלקה.

3. המומחית תהיה רשאית להיפגש עם הצדדים לשם ליבון המחלוקות, לבקר בחלקה ולבקש כל מסמך הנחוץ ל ה לשם הכנת חוות הדעת.

4. שכ"ט המומחית יקבע על יד ה וישולם ל ה, בשלב זה, על ידי שני הצדדים בחלקים שווים, מיד בסמוך לאחר שתקבע את שכר טרח תה ובטרם תחל במלאכתה.
בסיום הדיון יקבע בית המשפט מי ישא בהוצאות בהתאם לתוצאות הדיון.

5. המומחית מתבקש ת ליתן חוות דעת ה, במידת האפשר, תוך 45 יום מיום קבלת מלוא המסמכים לידיה.
אם מסיבה כל שהיא נבצר מהמומחית ליתן חוות דעת ה תודיע על כך לבית המשפט, תוך 15 יום מהיום.

6. בקשה למשלוח שאלות הבהרה תומצא לביהמ"ש ולצד שכנגד תוך 15 יום מיום קבלת חוו"ד והצד שכנגד יגיב תוך 15 יום לאחר מכן. העדר תגובה יחשב כהסכמה.

7. התיק יובא לעיוני ביום 22/11/15.

המזכירות תעביר עותק החלטה זו לצדדים ולמומחית ( ד"ר אליאס ופא).

ניתנה היום, א' תמוז תשע"ה, 18 יוני 2015, בהעדר הצדדים.