הדפסה

טמבורכב צבעים 1997 בע"מ נ' פורתי

מספר בקשה:1

לפני כבור
הרשם מסבאח קבאני

מבקשים

1. טמבורכב צבעים 1997 בע"מ512442047

נגד

משיבים

1. דוד פורתי68824186

פסק דין בהעדר הגנה

הואיל והנתבע לא הגיש כתב הגנה תוך המועד שנקבע בהזמנה שהומצאה לו כדין, ועל יסוד פרשת התביעה שלא נסתרה, הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובע:

סכום של 9,670.00₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ביום 31 מאי 2015 ועד יום התשלום בפועל.
הוצאות המשפט בסך 372₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד יום התשלום בפועל.
שכר טרחת עורך דין בסך 1800₪ כולל מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל

ניתן היום, י"ח אב תשע"ה, 03 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.