הדפסה

טל ואח' נ' אלציון עולה בע"מ ואח'

בפני
כבוד ה שופטת יעל בלכר

תובעים

  1. דוד טל
  2. אילנית אבסדיד

נגד

נתבעים
אלציון עולה בע"מ

החלטה

לאחר עיון נוסף בתיק, בית המשפט סבור כי על הצדדים לנצל את הזמן שנותר עד מועד ההוכחות, לצורך ניסיון לסיום התיק בגישור וזאת בין אם כבר היה ניסיון גישור או הדברות ישירה בין הצדדים, ובין אם לאו. הצלחת הגישור תחסוך לצדדים את הוצאות המשך ניהול התיק לרבות החזר המחצית הראשונה של האגרה לפי התקנות ופטור מתשלום המחצית השניה וכן, את הצורך בהשמעת העדים שזומנו ואת זמן ניהול ההוכחות ועד למתן פ"ד, כמו גם את חוסר הודאות לגבי התוצאה.
אני ממנה בזה לצורך כך את המגשר עו"ד יוליש.
המגשר מתבקש לפנות אל הצדדים לאחר קבלת החלטתי זו, לתיאום ישיבת גישור ומתוך תקווה כי הצדדים ישכילו לראות את היתרון הגדול הגלום בניסיון גישור זה ויסכימו להשתתף בו.
תשומת לב המגשר כי התיק קבוע להוכחות ליום 17/1/16 ועל כן, יש לקבוע ישיבת גישור קודם לכן. מועד ההוכחות לא יידחה אלא במקרה שבו יגיעו הצדדים להסכמות סופיות שמייתרות את הצורך בניהול התיק.
המזכירות תדוור למגשר ולצדדים.
ת.פ לעיון בהודעת עדכון של הצדדים ליום 10/1/16.
ניתנה היום, י"ב חשוון תשע"ו, 25 אוקטובר 2015, בהעדר הצדדים.