הדפסה

טלקר ואח' נ' מסיל

בפני
כב' השופט משה הולצמן

תובעים

  1. אליהו טלקר
  2. נורית פנקר

נגד

נתבעים

עדי מסיל

החלטה

קובע את התיק להוכחות, לגמר, ולמתן פסק דין ביום 10.6.2015, בשעה 9:45.
תשומת ליבו של התובע לכך שבית המשפט לתביעות קטנות אינו מוסמך ליתן צו עשה.
הצדדים יביאו לדיון את כל הראיות והעדים מטעמם (לרבות תמונות צבעוניות שהינן רלבנטיות למקרה הנדון), כאשר כל אחד מבעלי הדין אחראי להתייצבות כל העדים והמומחים מטעמו.
ניתן לזמן לדיון עדים באמצעות צו של בית המשפט, ובלבד שהבקשה לזימון העד תוגש 20 יום לפחות טרם הדיון שנקבע בתיק.
במידה ומי מהצדדים מבקש להסתמך על מסמכים נוספים, אשר לא הוגשו לתיק בית המשפט, יש להגיש המסמכים בתוך 14 ימים מעת קבלת החלטה זו.
כדי להימנע מתקלה שתביא לדחיית מועד הדיון - מומלץ לתובע/ת/ים לוודא עד 14 ימים לפני המועד שנקבע, את המצאת ההזמנה לנתבע/ת/ים.
במידה ותיכשל ההזמנה שתישלח על ידי המזכירות – על התובע/ת/ים לבצע הזמנה נוספת במסירה אישית.
מזכירות בית המשפט תשלח עותק ההחלטה לבעלי הדין.

ניתנה היום, כ"א טבת תשע"ה, 12 ינואר 2015, בהעדר הצדדים.

משה הולצמן, שופט