הדפסה

טורובסקי נ' ר.א.מ. אורנים בע"מ

לפני:
כב' השופטת מיכל לויט , שופטת בכירה

התובע
מיכאל טורובסקי ת.ז. XXXXXX041

-
הנתבעים
ר.א.מ. אורנים בע"מ ח.פ. 304361041

פסק דין

1. בהתאם להחלטה מיום 24.6.15 שניתנה במעמד הדיון, ניתן בזאת בידי התובע פסק דין על יסוד כתב התביעה, על פי תקנות 49(ב)(2) ו- 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה, (סדרי דין) התשנ"ב- 1991.

2. בהתאם לכך מתקבלת התביעה ועל פיה, תוך 30 יום מהיום בו יומצא לה פסק הדין, תשלם הנתבעת לתובע סך של 14,037 ₪ בגין יתרת שכר עבודה.
סכום זה ישא פיצויי הלנת שכר כחוק מיום 5.2.15 ועד ליום התשלום המלא בפועל וזאת אם לא ישולם לתובע תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לנתבעת.
ישולם הסכום תוך 30 יום, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 5.2.15ועד ליום התשלום המלא בפועל.

3. כמו כן תשלם הנתבעת לתובע תוך המועד האמור הוצאות משפט בסך כולל של 850 ש"ח, שאחרת ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ניתן ביום 23 אוגוסט 2015 ותוקן היום , 22 נובמבר 2015, בהעדר הצדדים (הוספת מס' ח.פ לנתבעת )