הדפסה

טופ טיב יבוא ושיווק בע"מ נ' חיימוב

בפני
כבוד ה שופט משה הולצמן

המבקש:
הנתבע

אלי חיימוב ת.ז. XXXXXX703

נגד

המשיבה:
התובעת

טופ טיב יבוא ושיווק בע"מ ח.פ. 51-390116-5
ע"י ב"כ עוה"ד אלדד אופק

החלטה

בקשה לביטול פסק דין שניתן ביום 21.1.2015 בתיק זה.
המבקש טען שפסק הדין ניתן כשנתיים לאחר שנערך דיון בתיק, ודבר מתן פסק הדין נודע לו לראשונה ביום 24.6.2015, לאחר שננקטו כנגדו הליכי גביה בלשכת ההוצאה לפועל, מבלי שהומצאה לו התראה טרם נקיטת הליכים אלה. עוד נטען שביום 22.1.2012 הודיע למזכירות בית המשפט על עדכון מען מגוריו. בדיון שנערך בתיק זה בפני כב' השופט רון סולקין ניתנה למבקש רשות להגן, בכפוף להעמדת ערבים, והפקדת ערובות כספיות, אלא שלא היה באפשרותו להעמידם, ולכן המתין למתן פסק הדין, כדי להגיש עליו ערעור לבית המשפט המחוזי. המבקש פנה לבית המשפט המחוזי בבקשה להאריך לו את המועד להגשת ערעור על פסק הדין, וניתנה החלטה שלפיה ככל שלא קיבל זימון לבית המשפט קמא ישקול הגשת בקשה לביטול פסק הדין, ומכאן הבקשה הנדונה.
הוגשה תגובה מטעם המשיבה, כן תשובה מטעם המבקש.
לאחר שעיינתי בכל שהוגש בפניי מצאתי שדין הבקשה להידחות.
המשיבה הגישה תביעה על סכום קצוב כנגד המבקש בלשכת ההוצאה לפועל בדימונה.
המבקש הגיש התנגדות, והדיון בתובענה הועבר לבית המשפט.
בדיון שנערך ביום 20.2.2013, במעמד הצדדים, בבקשה למתן רשות להגן, בפני כב' השופט רון סולקין, נקבע, בין היתר-
"לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, על מנת לאפשר לנתבע את יומו בבית המשפט, לא ראיתי לחסום את האפשרות, כי יוכיח את טענתו. יחד עם זאת, לאור קלישות הטענה, לכאורה, על פי הנתונים שהוצגו בשלב זה, ראיתי כי יש לחייב הנתבע בהפקדת ערובות מתאימות שתבטחנה את הוצאות התובעת. לפיכך, הנני לקבוע כי תנתן לנתבע רשות להתגונן, בתנאים הבאים:
א. הפקדת ערבון במזומן בסך 1,200 ₪;
ב. הפקדת שתי ערבויות צד ג' על ידי גורמים בעלי הכנסות להנחת דעת המזכירות ובהתאם לנוהל ערבויות, על סך 5,000 ₪.
תופקדנה הערובות כמפורט לעיל בתוך 30 יום מהיום- יובא התיק לפני לצורך מתן הוראות בנוגע להמשך ההליכים .
לא תופקדנה הערובות עד למועד שנקבע- תוכל התובעת לעתור למתן פסק דין ".
המבקש לא הפקיד את הערובות שנקבעו במסגרת ההחלטה הנ"ל, ולכן עמדה למשיבה הזכות לעתור למתן פסק דין.
המשיבה הגישה את הבקשה למתן פסק דין באיחור של כשנתיים, והיה מקום להגיש את הבקשה בתוך פרק זמן סביר מהמועד שנקבע להפקדת הערובות, אלא שהשיהוי בהגשת הבקשה אין בו כדי לאיין את זכותה לבקש את מתן פסק הדין.
בנסיבות העניין, ומכיוון שלא מצאתי שהמבקש העלה טעם של ממש המצדיק את ביטולו של פסק הדין, הבקשה נדחית.
המבקש הגיש בקשה נוספת להורות על עדכון החוב הפסוק, והעמדתו על שיעורו במועד מתן פסק הדין, ולא לפי יתרת החוב המעודכת בתיק ההוצאה לפועל, מהטעם העיקרי שננקטו כנגדו הליכי גבייה בלשכת ההוצאה לפועל שעליהם נודע לו בדיעבד.
לבקשה הוגשו תגובה ותשובה.
לא ראיתי לנכון להידרש לבקשה לגופה מטעמים הנוגעים לגדרי סמכותי העניינית.
מעבר לכך, מכיוון שהמבקש עתר לעדכון יתרת החוב מהטעם שננקטו כלפיו הליכי הוצאה לפועל ללא מתן התראה, או אזהרה, כך לטענתו, יכול שהאכסניה המתאימה לצורך בירור טענותיו הינה לשכת ההוצאה לפועל.
בשים לב לתוצאה המבקש יישא בשכר טרחתו של ב"כ המשיבה בסכום כולל של 750 ₪. התשלום יבוצע בתוך 30 יום ממועד מתן החלטה זו, ובחלוף המועד לכך, יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד מתן ההחלטה ועד לתשלום בפועל.
המזכירות תודיע לצדדים.

ניתנה היום, ט' תשרי תשע"ו, 22 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.