הדפסה

טומבינג נ' היועץ המשפטי לממשלה

בפני
כב' הסגנית נשיאה נילי מימון

תובע

איתן טומבינג ת.ז. XXXXXX141
ע"י ב"כ עו"ד יורם ניצן

נגד

נתבע

  1. המוסד לביטוח לאומי
  2. היועץ המשפטי לממשלה

פסק דין

התובע עותר לשינוי גילו מהתאריך הרשום במרשם האוכלוסין שהוא 3.3.1977 לתאריך 3.3.1967, אשר לטענתו הוא תאריך לידתו הנכון.

התובע לא תמך גירסתו בכל מסמך למעט תעודת לידה אשר הונפקה לו בהודו בשנת 2006 לבקשתו, כאשר הוא עצמו טוען כי "במקום הולדתו לא היו נהוגות תעודות לידה", כך שהתאריך המצויין בתעודת הלידה שהונפקה בשנת 2006 נרשם על יסוד דברי התובע ולא ממידע אוביקטיבי.

מובן שהתובע עצמו איננו יודע מהו מועד לידתו.

יודגש כי תאריך לידת התובע כמופיע במרשם האוכלוסין נרשם על יסוד הכתוב בדרכון ההודי של התובע אשר הוצג לפקיד הרישום עת עלה התובע ארצה.

על הטוען לשינוי תאריך לידה הרשום במרשם האוכלוסין לעמוד בשני תנאים מצטברים, האחד להוכיח כי תאריך הלידה הרשום איננו נכון, השני להוכיח מהו תאריך הלידה הנכון, הוכחה זו עליה להיות מבוססת על מסמכים אוביקטיבים או עדויות מהימנות.

בנדון כאן, לבד מתצהיר התובע אשר אין די בו כדי להוכיח מהו תאריך לידתו, לא הציג התובע תימוכין אחרים שיסייעו בידו להוכיח את תביעתו.

אשר על כן – נדחית התביעה.

ניתן היום, ט"ו כסלו תשע"ג, 29 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.