הדפסה

טאטור נ' ס. קלאס לתיירות בע"מ

לפני כב' הרשמת לובנא תלחמי סוידאן

התובע:
גמיל טאטור, ת.ז. XXXXX918
ע"י ב"כ: עו"ד ווג'די אבו אלהיג'א

-
הנתבעת:
ס. קלאס לתיירות בע"מ, ח.פ. 512920224
ע"י ב"כ עו"ד ענאן בלאן

החלטה

1. ניתן בזה צו הדדי לגילוי מסמכים ועיון בהם תוך 30 יום מהיום.

2. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות של כל עדיהם (לרבות בעלי הדין) בתצהירים.

3. כל צד יצרף לתצהיריו את כל המסמכים שהוא מבקש לעשות בהם שימוש במסגרת פרשת ראיותיו.
כל מסמך אשר יצורף לתצהיר ייחשב כראיה שהוגשה כדין לתיק, אלא אם הצד שכנגד יביע במפורש את התנגדותו לכך בטרם סיום שלב הראיות.

4. העתק מהתצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני על ידי המגיש אותם במועד שנקבע בהחלטה. הצדדים ירשמו על גבי התצהירים או במסמך לוואי את התאריך והדרך בה הועברו התצהירים לצד השני כאמור.

5. סדר הגשת התצהירים והעתקי המסמכים יהיו כדלהלן:
התובע עד ליום 20/11/15 .
הנתבעת תוך 30 יום מקבלת תצהירי התובע.

6. לא יוגשו תצהירי התובע במועד, ישקול בית הדין מחיקת התובענה על הסף עפ"י תקנה 44(3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב - 1991 בלי אזהרה נוספת.
לא יוגשו תצהירי הנתבעת במועד, ייראה הדבר כאילו אין בדעת הנתבעת להביא ראיות, והיא לא תורשה להגיש ראיות מטעמה.

7. על המצהירים להתייצב לחקירה שכנגד על תצהיריהם בבית הדין במועד שייקבע להוכחות, אלא אם כן הודיע צד למשנהו שהוא מוותר על חקירת אותו עד.

8. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד מהצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד לבית הדין, תוך המועד שנקבע להגשת תצהיריו, הודעה על כוונה להזמין אותו עד שיעיד בפני בית הדין במעמד הישיבה אשר תיקבע לשמיעת הוכחות הצדדים, כאשר העתק מההודעה יישלח ישירות לצד השני.
בהודעה האמורה יפורטו הסיבות שבגינן מבוקש להעיד כל אחד מהעדים שלא בתצהיר, וגם יפורטו העניינים לגביהם יידרש כל עד להתייחס בעדותו.
מבלי לפגוע באמור לעיל, בקשה להזמנת עד תוגש לפחות 45 יום לפני המועד שנקבע להוכחות.

למעקב בהתאם.

ניתנה היום, ז' חשוון תשע"ו, (20 אוקטובר 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.