הדפסה

טאוב ואח' נ' פלח ואח'

לכבוד
משרד המשפטים/לשכת הוצל"פ תל אביב
ויצמן 1, תל אביב - יפו, 64239

הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק:

מספר תיק
בלשכה
מספר ת.ז. /ח.פ. משיב/חייב
מס' חייב בתיק
0101769051
1 -
משרד המשפטים/לשכת הוצל"פ תל אביב-

053475604
01

אסמכתא: ע123335890
במענה להודעתכם שבסמך שהתקבלה בתאריך ___________ הנני להודיעכם כדלהלן:
להלן פירוט הפיקדונות אשר הופקדו בתיקי בית משפט שהחייב הוא צד להם:

בתיק מספר 47-08-07 סך 541 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;

בתיק מספר 032ת 200800212500 סך 250 ₪ בסעיף קנס תעבורה;

בתיק מספר 642תמש200502006000 סך 461 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;

בתיק מספר 642תמש200502006100 סך 482 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;

בתיק מספר 642תמש200502006300 סך 2572 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;

בתיק מספר 642תמש200502006100 סך 269 ₪ בסעיף אגרת פתיחה;

בתיק מספר 642תמש200502006100 סך 277 ₪ בסעיף אגרת הקלדה;

בתיק מספר 20061-05 תמש סך 277 ₪ בסעיף אגרת בקשה;

בתיק מספר 20061-05 תמש סך 285 ₪ בסעיף אגרת בקשה;

בתיק מספר 20061-05 תמש סך 3000 ₪ בסעיף פיקדון עדים;

העיקול נרשם על הפקדונות דלעיל ואולם יודגש כי כל עוד לא ניתנה החלטת בית משפט המורה על העברת כספי הפיקדונות לחייב, כספי הפיקדונות אינם כספים השייכים לחייב ולפיכך תנאי למימוש העיקול הוא קבלת החלטת בית משפט המורה על העברת כספי הפקדונות לחייב.
הדיון בבקשה קבוע ליום __________.