הדפסה

ח'ליאילה ואח' נ' מדינת ישראל - רשות מקרקעי ישראל

בפני
כבוד ה שופטת תמר שרון נתנאל

תובעים

1.עזבון המנוח אחמד סלימאן ח'ליאילה ז"ל (המנוח)
2. יורשו של המנוח, פרג' מחמוד ח'לאילה
ע"י ב"כ עוה"ד איימן אבורייא ואח' משד' פל-ים 2, חיפה

נגד

נתבעת

מדינת ישראל - רשות מקרקעי ישראל
ע"י פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי)

פסק דין

1. בתביעה שהוגשה בתיק זה התבקש ביהמ"ש לחייב את הנתבעת בתשלום פיצויי הפקעה לתובעים, על פי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943.

טרם התקיימו דיונים בתיק, אך התובעים נדרש ו, בהחלטות שניתנו על ידי, להמציא מסמכים לתיק. במקביל, הגישה הנתבעת כתב הגנה, הכולל גם בקשה לסילוק התביעה על הסף, בה טענה, כי התובעים כבר קיבלו פיצויי הפקעה עבור שתיים מהחלקות הנזכרות בתביעה (חלקות 34 ו- 40 בגוש 19285) חלקה נוספת (חלקה 22 בגוש 19285), נטענו טענות שונות ובכללן – שיהוי , אשר גרם לנתבעת נזק ראייתי.

2. בתאריכים 10.5.15 ו- 12.5.15, המציא ב"כ התובעים לתיק ביהמ"ש, מסמכים שונים כנדרש בהחלטות קודמות שניתנו על ידי.

3. ביום 27.5.15, הגיש ב"כ התובעים בקשה למחיקת התביעה ללא צו להוצאות, בשל חוסר שיתוף פעולה מצד התובעים.

בבקשה נטען, כי ב"כ התובעים הכין טיוטת תגובה לבקשת הנתבעת לסילוק על הסף, אולם כאשר ניסה ליצור קשר עם התובע מסי 2 (להלן: "התובע"), כדי שיגיע לחתום על תצהיר תמיכה בתגובה, ניתק התובע כל קשר עמו ולא הגיע לחתום על התצהיר.

לפיכך, ביקש ב"כ התובעים למחוק את התביעה ללא צו להוצאות ולהשיב את האגרה לתובע ים.

4. בהחלטתי מיום 27.5.15, הוריתי למזכירות ביהמ"ש להמציא את הבקשה וכן את החלטתי (בה ניתנה לתובע הזדמנות להתייחס לבקשה בתוך 7 ימים), אל התובע, אישית.

לאחר שלא נמצא במערכת אישור מסירה של האמור לתובע, הוריתי, בהחלטתי מיום 30.6.15 לב"כ התובע, להמציא את הבקשה וכן החלטתי הנ"ל לידי התובע ולהמציא אישור מסירה לתיק ביהמ"ש.

אישור מסירה לתובע אישית, הומצא לתיק ביהמ"ש, ביום 9.7.17 ועל פי הומצאו הבקשה וההחלטות לידי בנו של התובע, מר מחמוד ח'לאילה, אשר חתם על אישור המסירה.

עד היום לא הוגשה כל תגובה מטעם התובעים.

5. הנתבעת, מצידה, מתנגדת למחיקת התביעה והיא עותרת לדחייתה על הסף, למצער לגבי שתי החלקות בגינן שולמו ל מנוח פיצויים לפני כחמישים שנה, תוך חיוב התובע בהוצאות הנתבעת.

לטענתה, בפסיקת ההוצאות יש ליתן ביטוי לכך שהתביעה לגבי שתי החלקות הוגשה בחוסר תום לב בולט ועל אף שה מנוח חתם על קבלות לפיהן הוא קיבל פיצויים עבור חלקות אלה. רק לגבי החלקה הנוספת (חלקה 22 בגוש 19286), מסכימה הנתבעת למחיקת התביעה על הסף.

6. בנסיבות העניין, בשים לב לבקשת ב"כ התובעים וכן בש ים לב לכך שלא הוגשה כל תגובה לבקשה לסילוק על הסף ולא ניתן כל טעם מדוע אין לסלק את התביעה על הסף ומהנימוקים המפורטים בבקשה לסילוק על הסף, אני נעתרת לבקשה ומורה כדלקמן:

א. התביעה המתייחסת לחלקות חלקות 34 ו- 40 בגוש 19285 נדחית על הסף.

ב. התביעה המתייחסת לחלקה 22 בגוש 19285 נמחקת על הסף.

ג. התובעים ישל מו לנתבעת הוצאות הליך זה בסך 10,000 ₪, נכון להיום.

ד. מאחר שהתובעים ביקש ו (באמצעות בא כוח ם), סילוקה של התביעה בשלב מוקדם, בטרם התקיימה ישיבת קדם משפט, אני מורה למזכירות ביהמ"ש להחזיר לתובעים את האגרה, על פי התקנות, באמצעות בא כוחו עו"ד איימן אבורייא.

המזכירות תמציא את פסק הדין לב"כ הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, ה' אב תשע"ה, 21 יולי 2015, בהעדר הצדדים.