הדפסה

ח'ורי נ' משרד החינוך/האגף לחינוך יסודי ואח'

בפני
כב' השופטת עינב גולומב

תובע

אליה ח'ורי

נגד

נתבעים

  1. משרד החינוך/האגף לחינוך יסודי
  2. ענבל חברה לביטוח בע"מ
  3. מג'אר מועצה מקומית

הודעה

בהתאם להנחיות כבוד השופטת עינב גולומב:

1. אני קובעת את התיק לישיבת קדם משפט ליום 19.1.14 בשעה 9:00.

2. ניתן בזה צו הדדי לגילוי מסמכים ועיון בהם, שיקויים בתוך 20 ימים מהיום.

3. שאלונים, דרישות לגילוי מסמכים ספציפיים ועיון בהם ופניות נוספות במסגרת הליכים מקדמיים, יש לשלוח לצד השני בתוך 30 ימים מהיום. תשובות בהתאם לדרישות כאמור, יינתנו בתוך 30 ימים מקבלת הדרישה.

4. בקשות לבית המשפט בנושא הליכים מקדמיים, יש להגיש לא יאוחר מ- 60 ימים מהיום, שאם לא כן יראו את הצדדים כמי שהשלימו הליכים מקדמיים.

בקשות לדחיית מועדי דיונים יוגשו שבוע מראש, ובהתאם להנחיות בית המשפט העליון בעניין טיפול בבקשות לדחיית דיונים.

התובע/ת/ים לא צירף /ה/ו לכתב התביעה חוות דעת רפואית, ומשכך הוא יהיה /תהיה מנוע /ה מלהוכיח עניין שברפואה, אלא אם כן תוגש בקשה מתאימה מצידו /ה בתוך 20 ימים .

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ט אדר תשע"ג, 11 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.