הדפסה

חתניאן נ' דלתא איירליינס ישראל

בפני
כב' השופט מרדכי בורשטין

המבקש
מרדכי חתניאן
ע"י עוה"ד חגי סיטון ועוה"ד אלון חתניאן

נגד

המשיבה
דלתא איירליינס ישראל
ע"י עוה"ד שירלי קציר

החלטה

1. המבקש הגיש כנגד המשיבה בקשה לאישור תובענה ייצוגית.

בבקשה נטען כי המשיבה ביטלה טיסה שהיתה אמורה לצאת ביום 25.1.13 משדה התעופה בן גוריון לשד ה התעופה ג'ון קנדי שבניו יורק ארצות הברית וכי יש לפסוק פיצוי למבקש ולחבריי הקבוצה.

2. הוגשה בקשת ההסתלקות מוסכמת.

בבקשה נטען כי המשיבה הגישה בקשה לדחיית הבקשה על הסף, בין היתר, מהטעם שהסכום הנתבע אינו בר תביעה במסגרת תובענה ייצוגית וכי בעקבות הבקשה לדחייה על הסף וכתוצאה מלימוד האמור בה, הגיעו המבקש וב"כ למסקנה שאין אותה להמשך ניהול ההליכים בבקשה לאישור, שכן סיכוי ההליך נמוכים.

לבקשה צורפו תצהיר י המבקש וב"כ , בהם נטען כי הם לא קיבלו כל טובת הנאה מהמשיבה וכי לא הובטחה להם כל טובת הנאה מהמשיבה, למעט המומלץ במפורש בבקשת ההסתלקות.

3. סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 2006 קובע כי הסתלקות מבקש מבקשה לאישור תובענה ייצוגית טעון אישור של בית המשפט.
סעיף 16 (ד)(1) לחוק האמור קובע , כי בית המשפט רשאי להורות, בין היתר, על פרסום הודעה על הבקשה שהוגשה "והכל אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין ובהתחשב בשלב שבו מצוי הדיון בבקשה לאישור".

4. בתי המשפט חזרו ושנו כי גם לאחר התקנתה של תקנה 11(ב) לתקנות תביעות ייצוגיות, התש"ע – 2010, קיים שיקול דעת האם ליתן הוראה על פרסום הגשת בקשת הסתלקות מבקשת אישור שטרם אושרה (ראו למשל : ת"צ (מחוזי תל-אביב)
28776-05-10 כץ חיים אבני חן 1992 בע"מ נ' 012 סמייל טלקום בע"מ (החלטה מיום 27.03.11, פורסמה במאגרים); ת"צ 1539/09 (מחוזי תל-אביב) ניסן מופקדי נ' סלקום ישראל בע"מ ואח' (החלטה מיום 2.10.11, פורסמה במאגרים)).

לעניין זה נפסק, כי כאשר מדובר בבקשת אישור בלתי ראויה, או ככזו שהסיכוי שתאושר כייצוגית או שתוכרע לטובת הקבוצה שבשמה הוגשה קלוש, כי אז פרסום דבר הגשת בקשה ההסתלקות יגרום לבזבוז משאבים ולהטלת הוצאות מיותרות, ובמקרה שכזה אין צורך בפרסום (ראו למשל: ת"צ 41272-05-10 (מחוזי ירושלים) נזאר טנוס נ' מאפיית אנג'ל ואח' (פסק דין מיום 16.6.11 פורסם במאגרים); ת"צ (מחוזי תל-אביב) 21842-08-11 עופר גילת ואח' נ' מנורה מבטחים החזקות בע"מ ואח', החלטה מיום 4.7.12, פורסמה במאגרים).

5. במקרה דנן, טרם החל הדיון בבקשה, מאחר שטרם הוגשה תשובה לבקשת האישור.
הצדדים הסכימו, כי סיכויי ההליך נמוכים ביותר. ומבלי להביע עמדה בדבר קיימים טיעונים כבדי משקל כמפורט בבקשה לדחיית הבקשה על הסף.
לפיכך, אין כל טעם בפרסום דבר הגשת הבקשה ואין כל טעם בהגדלת הוצאות הדיון שלא לצורך.
למותר לציין, שאישור ההסתלקות לא ייצור מעשה בין דין ביחס לחברי הקבוצה, בשים לב לשלב בו מצוי ההליך, ואף לא יפגע באינטרס ציבורי.

6. לפיכך, אני מאשר את הסתלקות המבקש מהבקשה לאישור ומאשר את הסכום שישולם למבקש ולב"כ.
יובהר כי הסכום האמור משולם בהסכמת הצדדים לפנים משורת הדין ומבלי להודות בטענה מטענות המבקש.
כפועל יוצא מכך מורה על דחייתה של התביעה האישית שהוגשה.

7. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים ולמנהל בתי המשפט לשם רישום בפנקס התובענות הייצוגיות.

ניתנה היום, ט"ו אב תשע"ג, 22 יולי 2013, בהעדר הצדדים.