הדפסה

חתוקה ואח' נ' רסקו חברה להתישבות חקלאית ועירונית בעמ

בפני
כב' השופטת עפרה צ'רניאק

מבקשים

  1. זהרה חתוקה
  2. בן-ציון חתוכה
  3. בית כנסת ימין משה ע"ש חתוכה משה רבענו ע"ה

נגד

משיבה

רסקו חברה להתישבות חקלאית ועירונית בע"מ

פסק דין

בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בתל אביב מיום 7.4.13 (כב' השופטת אשרי פרוסט פרנקל) לפיה נדחתה בקשה המבקשים לתקן את כתב תביעתם על מנת להוסיף בה עתירה של צו עשה קבוע המחייב את המשיבה למסור למבקשים לאלתר שלטים לכניסה לחניון של הבית המשותף והעמדת חניות חופשיות לדיירי כל הדירות שלא רכשו חניות צמודות לדירותיהם ולחילופין לשלם להם פיצויים בגין אי העמדת החניות החופשיות הנ"ל.

כמו כן, על החלטה נוספת מיום 7.4.13 שניתנה בהמשך ל החלטה הנ"ל, ובה נדחתה בקשת המבקשים - תוך חיובם בהוצאות - למתן סעד של צו עשה זמני המחייב את המשיבה למסור להם שלטים לאלתר לכניסה לחניון של הבית המשותף והעמדת חניות חופשיות לדיירי הדירות שלא רכשו חניות צמודות לדירותיהם.

לאחר שעיינתי בבר"ע על נספחיה, בהחלטה ובתגובת המשיבה לבר"ע, החלטתי לדון בבקשה כאילו ניתנה הרשות לערער והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה ולקבל את הערעור .

השאלה האם על המשיבה לספק למבקשים מקומות חניה או שלטים קשורה בטבורה להסכם שנכרת בין הצדדים ולשאלה האם הופר , נושא שהועבר בזמנו לדיון בפני ערכאה קמא בהחלטת כב השופט זפט מבית משפט המחוזי.

פיצול הדיון היום לא רק ש יצור אבחנה מלאכותית בין הנושאים הקשורים להפרת ההסכם, כי אם אף יגרום ניצול לא יעיל של משאבים שיפוטיים וחשש להכרעות סותרות.

ריכוז כל ההתדיינויות הקשורות להפרת ההסכם בערכאה קמא מתיישב עם המגמה הכללית בדין ובפסיקה של הרחבת סמכויות בית משפט השלום (ראו גם: רע"א 3749/12, בר עוז נ' סטר ואחרים מיום 1.8.13 )

בהתאם מבוטלת ההחלטה מיום 7.4.13 הדוחה את הבקשה לסעד הזמני, מאחר ובקשה זו לא נדונה לגופו של עניין אלא נדחתה רק בשל קביעתה של ערכאה קמא שהנושא אינו בסמכות ה העניינית.

לפיכך,
החלטת ערכאה קמא לפיה נושא העמדת החניות והשלטים אינו בסמכותה העניינית מבוטל ת והיא תדון בבקשה לתיקון כתב התבי עה כאילו הנושא בסמכותה.

בהתאם מבוטלת ההחלטה מיום 7.4.13 הדוחה את הבקשה לצו עשה זמני. ערכאה קמא תידון מחדש בבקשה לסעד זמני ככל שתהיה רלוונטית לאחר שתידון הבקשה לתיקון כאמור.

המשיבה תשלם למבקשים הוצאות בסך 10,000 ₪ כשסכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

ערבון ככל שהופקד יוחזר למפקידו.

המזכירות תודיע תוכן פסק דיני לצדדים.

ניתן היום, 3 ספטמבר 2013, בהעדר הצדדים.