הדפסה

חרובי נ' עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות

10 נובמבר 2014

לפני:
כב' השופט שמואל טננבוים, סגן נשיא

התובע
אברהם חרובי ת.ז. XXXX011

-
הנתבעת
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בע"מ (בניהול מיוחד)

פסק דין
1. בדיון ביום 7.9.14 ביקשו הצדדים, כי בית הדין יפסוק לפשרה ללא הנמקה מכח סמכותו על פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, וזאת לסיום סופי ומוחלט של התביעה דנן.

2. לאחר עיון בכתבי בי-דין, בתצהירי הצדדים ובמסמכים שצורפו להם, וכן בסיכומי הצדדים, הננו מחייב ים את הנתבעת לשלם לתובע סך של 32,000 ₪ וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק דין זה.

3. לא ישולם הסכום במועדו, ישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל.

4. כל צד ישא בהוצאותיו.

5. המזכירות תבדוק אם התקיימו התנאים המזכים בהחזר אגרה, בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה(אגרות), התשס"ח-2008, ותשיב לב"כ תובע אגרת בית הדין, בהתאם.

ניתן היום, י"ז חשוון תשע"ה, (10 נובמבר 2014), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

גב' חנה נאמן גלאי
נציגת ציבור (עובדים)

שמואל טננבוים, שופט
סגן נשיא