הדפסה

חסן נ' אבו רייא ואח'

בפני כב' השופטת תמר שרון נתנאל

התובע
תאופיק חסן ת.ז. XXXXXX424
ע"י עו"ד מחאג'נה מוסטפה ו/או עו"ד ג'בארין אמל

נגד

הנתבעים

  1. נימר עלי אבו רייא ת.ז. XXXXX238
  2. עלי נימר אבו ריא ת.ז. XXXXXX570

3. כונס נכסים רשמי מחוז חיפה והצפון

4. עו"ד נפתלי נשר מנהל מיוחד
בתפקידו כמנהל מיוחד של נכסי החייב/ הנתבע 2 בתיק פש"ר 55615-02-12 מחוזי חיפה

5. עואד אבו ריא ת.ז. XXXXXX632
6. עלי אבו ריא ת.ז. XXXXXX640
7. מוחמד אבו ריא ת.ז. XXXXXX665
8. מאזן אבו ריא ת.ז. XXXXXX665
9. מוטלק אבו ריא ת.ז. XXXXXX990

10. אסמעיל אבו סאלח ת.ז. XXXXXX625
ע"י ב"כ עו"ד הישאם נעאמנה

11. רשות המיסים משרד מע"מ טבריה
באמצעות פרקליטות מחוז חיפה

12. מדינת ישראל - לשכת רישום המקרקעין - נצרת
באמצעות פרקליטות מחוז נצרת

החלטה

1. בהמשך להחלטה שניתנה על ידי ביום 31.5.15 ולהחלטה שניתנה על ידי היום בבקשה מס' 19, מוצא בזה כתב מינוי למומחה מטעם מכון נפתלי - המכון לזיהוי כתב יד גרפולוגיה משפטית בע"מ, כמומחה מטעם בית המשפט, לבדיקת החתימות על מסמכים שצורפו לכתב התביעה - האם הם חתימותיהם של הנתבע 1 ושל הנתבע 2, אם לאו, כדלקמן:

א. שטר פידיון משכנתא, שצורף כנספח "י" לכתב התביעה.

יש לבדוק:
(1) האם החתימה על השטר הנחזית להיות חתימתו של התובע, תאופיק חסן, היא, אמנם, חתימתו.
(2) האם החתימה על השטר הנחזית להיות חתימתו של נימר אבו רייא, היא, אמנם, חתימתו.

ב. בקשה לביטול הערת אזהרה, שצורפה כנספח "יא" לכתב התביעה.

יש לבדוק: האם החתימה הנחזית להיות חתימתו של התובע, תאופיק חסן, היא, אמנם, חתימתו.

ג. בקשה לרישום הערת אזהרה, שצורפה כנספח "ז" לתביעה.

יש לבדוק: האם החתימה הנחזית להיות חתימתו של נימר אבו רייא, היא, אמנם, חתימתו.

ד. ייפוי כוח, שצורף כנספח "ו" לתביעה.

יש לבדוק: האם החתימה הנחזית להיות חתימתו של נימר אבו רייא, היא, אמנם, חתימתו.

ה. הסכם המכר, שצורף כנספח "ה" לתביעה.

יש לבדוק: האם החתימה הנחזית להיות חתימתו של נימר אבו רייא (המוכר), היא, אמנם, חתימתו.

ו. ייפוי כוח בלתי חוזר שצורף כנספח "ג" לתביעה.

יש לבדוק: האם החתימה הנחזית להיות חתימתו של נימר אבו רייא, היא, אמנם, חתימתו.

ז. שטר משכנתא, שצורף כנספח "ב" לתביעה.

יש לבדוק: האם החתימה הנחזית להיות חתימתו של נימר אבו רייא, היא, אמנם, חתימתו.

ח. הסכם ההלוואה, שצורף כנספח "א" לכתב התביעה.

יש לבדוק: האם החתימות הנחזות להיות חתימתו של נימר אבו רייא, הן, אמנם, חתימתו.

ט. המסמכים שהוגשו ללשכת רישום המקרקעין, בגין עסקת מתנה, לפיה העביר הנתבע 1 לנתבע 2, במתנה, את מלוא זכויותיו בחלקה 1 בגוש 19266, המצויים בתיק מס' 24750/13, בלשכת רישום המקרקעין בנצרת. יש לבדוק: האם החתימות על מסמכי העסקה ומסמכי ההעברה של הזכויות מהנתבע 1 אל הנתבע 2, הנחזות להיות כחתימותיו של הנתבע 1, הן אמנם חתימותיו, אם לאו.

יש לבדוק את נכונות חתימותיו של הנתבע 1 על:
(1) בקשה לרישום הערת אזהרה לטובת הנתבע 2.
(2) בקשה חתומה לרישום המקרקעין, מיום 13.10.12.
(3) תצהיר נותן המתנה, מטעם הנתבע 1, שנחתם ביום 13.10.12.
(4) שטר מכר מקרקעין, אשר אומת ביום 13.10.12 ואושר בלשכת רישום המקרקעין ביום 6.8.13.

2. כל צד אשר ביקש בדיקת מסמך כלשהו, יזמין, מלשכת רישום המקרקעין (להלן: "הלשכה"), לא יאוחר מיום 6.9.15, את כל המסמכים (מתוך הרשימה הנ"ל), שהוא ביקש שייבדקו , על מנת שהם יהיו זמינים לבדיקת המומחה ויעקוב אחר קבלתם בלשכה. במכתב ללשכה יש לציין את מספרי השטרות המבוקשים.

כל צד ימציא לתיק ביהמ"ש העתק ממכתב ההזמנה שנשלח על ידו ללשכה וזאת - לא יאוחר מיום 6.9.15.

3. בדיקת המסמכים המקוריים, תיעשה על ידי המומחה בלשכה עצמה, לאחר שייאספו בלשכה כל המסמכים הנדרשים. ב"כ הצדדים יתאמו ביניהם ועם הלשכה מועד אחד לבדיקת המסמכים, באופן שהובהר על ידי הלשכה בתגובתה שהוגשה לתיק ביהמ"ש ביום 2.7.15.

ככל שבידי צד כלשהו מסמכים מקוריים, עליו להמציאם למומחה לא יאוחר מיום 6.9.15.

4. הצדדים ייענו לדרישותיו של המומחה להמצאת חתימות, לרבות מתן דוגמאות חתימה בפניו, מיד עם דרישתו.

5. התובע יישא בעלות חוות הדעת בנוגע לבדיקת שתי חתימות בלבד. האחת – החתימה אשר בבדיקה הראשונה, הנזכרת בסעיף א לעיל. השנייה – החתימה הנזכרת בסעיף ב לעיל.

בעלות בדיקת כל שאר החתימות, למעט אלה המפורטות בס"ק ט' דלעיל, יישא הנתבע 2.

בעלות בדיקת החתימות המפורטות בס"ק ט' דלעיל, יישאו הנתבעים 5-9.

6. כל אחד מב"כ הצדדים יודיע לתיק ביהמ"ש, לא יאוחר מיום 29.10.15, האם נאספו בלשכה כל המסמכים שהתבקשו על ידו.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים וכן למומחה ותקבע תזכורות מעקב לתאריכים 6.9.15 ו- 29.10.15.

ניתנה היום, ג' אלול תשע"ה, 18 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.