הדפסה

חסד ואח' נ' זמיר ואח'

לפני כב' השופטת רחל ערקובי

תובעים

1. אור חסד

נגד

נתבעים
1. אורלי זמיר

2. גילת ציקו

הזמנה לפגישת מהו"ת לבחינת האפשרות ליישוב התובענה בגישור

1. בהתאם לתקנה 99ג' הנך מוזמן לפגישת מידע, היכרות ותיאום לבחינת האפשרות ליישוב הסכסוך בגישור  (להלן - פגישת מהו"ת).
פגישת המהו"ת תתקיים עם מגשר, ומטרתה לבחון את האפשרות ליישב את הסכסוך בדרך
של גישור.
יודגש כי אין למגשר כל  סמכות להכריע בעניין ההפנייה לגישור או בעניין התובענה וכן כל הדברים שיימסרו בפגישת המהו"ת יהיו חסויים בפני בית המשפט הדן בתובענה ולא ישמשו ראיה בו.
 
2. פגישת המהו"ת תתקיים לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום המצאת הזמנה זו, עם המגשרת מיכל לנדאו ,טלפון 050-XXXX767 .
 
התייצבותך לפגישת המהו"ת היא חובה. בהתאם לתקנה 99ב' לא ידון בית המשפט או רשם בתובענה, אלא לאחר שהתקיימה פגישת מהו"ת.
 
קדם משפט יתקיים ביום 03 פברואר 2014בשעה 08:30בפני כבוד השופטת רחל ערקובי במעמד הצדדים ובאי כוחם.
 
3. פגישת המהו"ת אינה מחייבת פנייה לגישור. אם הצדדים מעוניינים לנסות וליישב את התובענה בגישור יש להודיע על כך למגשר ואז תתקיים במועד שייקבע פגישת גישור
 
4. הנך רשאי להעביר למגשר עותק מכתבי הטענות או תמצית מהם בתוך שבעה ימים מיום קבלת ההזמנה.
 
5. משך הפגישה ייקבע על ידי המגשר.
 
6. פגישת המהו"ת אינה כרוכה בתשלום .

7. עליך להתייצב לפגישת המהו"ת בעצמך* וכן הנך רשאי, אם רצונך בכך, להתייצב בה עם
עורך דין. היה ולא התייצבת לפגישת המהו"ת, בית המשפט יהיה רשאי להביא עניין זה
בחשבון לעניין הוצאות ההליך בסופו.
 
8. הנך רשאי להסכים עם שאר בעלי הדין בכל עניין הנוגע למועד פגישת המהו"ת או מקומה.
    בהעדר הסכמה לגבי אלה או לגבי זהות המגשר, הנך רשאי לפנות לממונה מטעם בית
המשפט לנושא פגישת מהו"ת.

*   מטעם המדינה או תאגיד יתייצב לפגישת המהו"ת נציג מטעמו, שהוא בעל תפקיד הבקיא
בפרטי התובענה, ורשאי הוא להתייצב עם פרקליט מטעם בעל הדין, אם הנך מתגורר דרך קבע מחוץ לגבולות המדינה ואינך נמצא בארץ, יתייצב לפגישת המהו"ת מיופה כוחך.

  ניתנה ביום 14 נובמבר 2013

גורמים בתיק: 
 
שם התובע והנתבע שכנגד 1 : אור חסד
 
ב"כ התובע והנתבע שכנגד : בן ציון גל
 
כתובת:קוגלמן תרזהי X/21 פתח תקווה
 
טלפון:03-XXXX471
 
פקס:1533-6721471
 
******************************************************************************************
שם הנתבעת 1 מקבלת הודעת צד ג' תובעת שכנגד 1 ונתבעת שכנגד 2 : אורלי זמיר
 
ב"כ הנתבעת 1 מקבלת הודעת צד ג' תובעת שכנגד 1 ונתבעת שכנגד 2 : איתן ענבר
 
כתובת: המלך ג'ורג' 80, תל אביב יפו
 
טלפון: 03-XXXX848
 
פקס: 03-XXXX133

שם הנתבעת 2 מודיעת הודעת צד ג' ותובעת שכנגד 2: גילת ציקו
 
ב"כ הנתבעת 2 מודיעת הודעת צד ג' ותובעת שכנגד 2 : יונתן גליק
 
כתובת: ביאליק XXX רמת גן
 
טלפון: 03-XXXX977
 
פקס: 03-XXXX931

שם מקבל הודעת צד ג' 2: עופר כהן

ב"כ מקבל הודעת צד ג' 2: איתן ענבר
 
כתובת: המלך ג'ורג' 80, תל אביב יפו
 
טלפון: 03-XXXX848
 
פקס: 03-XXXX133

 ******************************************************************************************
מהות התביעה: כספית
סכום התביעה: 856000.000
סכום התביעה שכנגד 1 : 535,083.000
סכום התביעה שכנגד 2 : 0.00

_____________________
שרית שפירו, עו"ד
ממונה לנושא פגישת מהו"ת
בתי משפט השלום מחוז תל אביב