הדפסה

חסד ואח' נ' זמיר ואח'

בפני
כב' השופט ישעיהו שנלר

התובעת והנתבעת שכנגד:

אור חסד
על-ידי ב"כ עוה"ד גל בן ציון

נגד

הנתבעות והתובעות שכנגד

1. אורלי זמיר
על-ידי ב"כ עוה"ד איתן ענבר

2. גילת ציקו
על-ידי ב"כ עוה"ד יונתן גליק

נגד

צדדים שלישיים:

  1. עו"ד עפר כהן
  2. אורלי זמיר

על-ידי ב"כ עוה"ד איתן ענבר

החלטה

1. בהתאם להחלטות בית המשפט הגישו הצדדים טיעונים, בהתייחס לשאלות שונות שעלו במסגרת הדיונים המקדמיים.

2. עיון בחומר שהוגש העלה שאלה לה לא נדרשו הצדדים, ואף לא נתבקשו להידרש לה, ועל כן טרם מתן החלטה בשאלות השונות, מצאתי לנכון לאפשר לצדדים להתייחס לשאלה מקדמית נוספת, שעניינה קשור לסמכותו העניינית של בית המשפט.
3. הנתבעת 1 והתובעת שכנגד (להלן: הנתבעת 1) הורשעה בעבירות של סחיטה באיומים, איומים, הטרדה באמצעות מתקן בזק וכן בקבלת דבר במרמה.
בהתאם לסעיף 9 לכתב האישום, בו הודתה הנתבעת 1, כפוף לנטען אודות הסתייגות זו או אחרת, צוין כי העבירה של קבלת דבר במרמה מתייחסת לסכום של 52,794 דולר. מנגד, בכל הקשור לסכום של 126,000 דולר, לא הורשעה הנתבעת 1 בקבלת סכום זה במרמה.
יתר על כן, בכתב האישום, בחלק המתייחס לנתבעת 2 והתובעת שכנגד (להלן: הנתבעת 2), לא נכללה העבירה של קבלת דבר במרמה.
חרף האמור, כתב התביעה שהגישה התובעת מתייחס למכלול הסכומים שהועברו, לפי הנטען בכתב התביעה, מהתובעת.
דומה כי לכאורה, בכל הקשור לאותו חלק מהתביעה המתייחס לנזקים כספיים נטענים נוכח עבירות של סחיטה באיומים, איומים והטרדה באמצעות מתקן בזק, העילה נובעת, לכאורה, מהעבירות בהן הורשעו הנתבעות 1 ו- 2 (להלן: הנתבעות).
מאידך, בכל הקשור לעילה הכספית של השבת אותם כספים אשר העבירה התובעת, ובמיוחד בהתייחס לסכום של 126,000 דולר, מתעוררת השאלה האם אכן העילה מקורה בהרשעת הנתבעות והודאתן בעובדות כתב האישום במסגרת הסדר הטיעון.
נוכח שאלה זו, מתעוררת גם שאלת סמכותו העניינית של בית המשפט להידרש לתביעה, אשר הוגשה כ"תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים".

4. ניתנת האפשרות לתובעת להתייחס לשאלה זו, ולשאלה זו בלבד, עד ליום 21.10.2012, ואילו הנתבעות תגשנה התייחסותן עד ליום 1.11.2012.
זכות תשובה מטעם התובעת שלא תעלה על עמוד אחד עד ליום 8.11.2012.

5. התיק יובא בפני עם קבלת האמור ולא יאוחר מיום 11.11.2012.

ניתנה היום, כ"ה תשרי תשע"ג, 11 אוקטובר 2012.