הדפסה

חסאם ואח' נ' דמקה ואח'

בפני
כבוד ה סגן נשיא יעקב צבן

מערערים

  1. עבידאת חסאם
  2. עומר אבו חסין

נגד

משיבים

  1. טדלה דמקה
  2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. הערעור יישמע, לפני המותב הנ"ל, ביום 19.7.15 בשעה 8:30.

2. עיקרי הטיעון יוגשו על ידי הצדדים כמפורט בתקנה 446(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "תקנות סדר הדין האזרחי").
המערערים יגישו לבית המשפט עיקרי טיעון מטעמ ם ו ימציאו עותק למשיבים, 14 ימים לפחות לפני מועד הדיון.
המשיבים יגישו לבית המשפט עיקרי טיעון מטעמם, 7 ימים לפחות לפני מועד הדיון, בלא תלות בהגשת עיקרי הטיעון מצד המערערים.
עיקרי הטיעון לא יעלו על 4 עמודים בהדפסה רגילה, קרי: דף A4, גופן David 12 ברווח שורה וחצי, זולת אם תינתן רשות מיוחדת להיקף אחר.
הודעת הערעור לא תיחשב לעיקרי טיעון.

3. תשומת לב הצדדים ובאי כוחם להוראות תקנות 446(ג) ו-(ד) לתקנות סדר הדין האזרחי.

4. אי הגשת עיקרי טיעון, בפרקי הזמן האמורים במדויק ובהיקף האמור, תיחשב אפוא, כאי הגשת המסמך על כל המשתמע מכך.

5. מסמכים כאמור, שיוגשו באיחור, לא יתקבלו לתיק בית המשפט, זולת אם תוגש בקשה להגישם באיחור וזו תיענה בהתאם.

6. תיק המוצגים יוגש יחד עם עיקרי הטיעון.

7. לצורך החלטה זו, מערער שכנגד דינו כדין מערער ועליו לקיים ההוראות דלעיל.

8. בכל פנייה לבית המשפט, יציינו הצדדים שם השופט/המותב והמועד הקבוע לדיון.

המזכירות תמציא העתקי ההחלטה לצדדים ולבאי כוחם.

ניתנה היום, ה' תמוז תשע"ה, 22 יוני 2015, בהעדר הצדדים.