הדפסה

חן ואח' נ' שינה ואח'

מספר בקשה:2
בפני
כב' השופטת עידית ברקוביץ

תובע /
נתבע שכנגד

יוסף חן

נגד

נתבעים /
תובעים שכנגד

  1. שאול שינה
  2. גל זלמן
  3. עדי ממן

החלטה

במסגרת תביעה ותביעה שכנגד, תלויות ועומדות שתי בקשות: בקשה מס' 2 ובקשה מס 3.

בקשה למחיקת התביעה שכנגד (בקשה מס' 2) –

הנתבע שכנגד (התובע) מבקש למחוק עילות תביעה מכתב התביעה שכנגד .

לאחר שנתתי דעתי לעמדות הצדדים הריני קובעת כדלקמן:

סעיף 3(א) – שיפוי בסך 102,000 שהתובע שכנגד 1 שילם לרשות המיסים כסכום פשרה:

עיון בחומר שבפני מעלה כי ניתן מענה לשאלון, כאשר גם תשובה "לא רלוונטי", הינה בגדר מענה. הדברים נכונים גם לגבי סירוב להציג מסמכים, מן הטעם שהם אינם רלוונטיים או חסויים.
שאלת האפשרות להוכחת התביעה, אין מקומה בשלב זה ואין בה כדי להצדיק מחיקת העילה נשוא סעיף זה.
הבקשה לגבי סעיף זה- נדחית.

סעיף 3(ב) – נזקים רפואיים לבנו של התובע שכנגד 1 בסך 40,000 ₪:

לגבי עילה זו, אכן אין מקום לתבוע נזק רפואי על ידי מי שאינו הניזוק. על כן אין מקום להגשת תביעה בעילה זו על ידי שלושת התובעים שכנגד, אשר הניזוק אינו נמנה עליהם.
הבקשה לגבי סעיף זה- מתקבלת.

הריני מורה על מחיקת העילה המתייחסת לנזקים רפואיים לבנו של התובע שכנגד 1 והפחתת סך של 40,000 ₪ מסכום התביעה שכנגד.

סעיפים 3(ג)-3(ד) – דרישה לחייב את הנתבע שכנגד בעלות "חיזוקים" של הבניין בסך של 150,000 ₪ ודרישה לחייב את הנתבע שכנגד בעלות "החלפת צנרת" של המושכר בעלות של כ-25,000 ₪:

אכן דרך המלך בעתירות להשתתפות בהוצאות תיקונים היא פנייה לבית הדין לשכירות, ואולם, אין לשלול את סמכות בית המשפט לדון בעניינים אלה במסגרת מכלול המחלוקות בין הצדדים, והדברים מקבלים משנה תוקף בשים לב לכך שמועלית גם טענה המבוססת על עילה נזיקית.

מעבר לכך, יצוין, כי בכל מקרה, לא היה מקום למחוק את התביעה ביחס לעילות אלה, אלא לכל היותר להעביר את הדיון בהן לבית הדין לשכירות וייתכן אף לשקול את איחוד הדיונים. על כן, גם מטעמי יעילות דיונית, אין מקום למחיקת עילות אלה.
הבקשה לגבי סעיפים אלה- נדחית.

למניעת ספק, יובהר, כי אין בהחלטה זו משום נקיטת עמדה לגופם של דברים.

בקשה למתן צו גילוי מסמכים ספציפי ולחייב את התובע להשיב לשאלון במלואו (בקשה מס' 3) –

הנתבעים מבקשים להורות לתובע להמציא לעיונם את מלוא המסמכים שנתבקשו על ידם וכן להורות לו להשיב באופן מלא לשאלון שהועבר לו.

לאחר שעיינתי בעמדות הצדדים, הריני מורה כדלקמן:

באשר לבקשה לגילוי מסמכים ספציפיים:

נוכח ההחלטה שניתנה ביום 17.7.14 לעניין העיון בתיק הפלילי – בשלב זה אינני מחייבת בגילוי המסמכים הקשורים לתיק הפלילי (סעיף 12.1).

אין מקום לגילוי המסמכים המפורטים בסעיפים 12.9, 12.12, 12.14, באשר הם אינם רלוונטיים לבירור המחלוקות נשוא התביעה.

באשר לסעיפים 12.5 ו-12.10, לאור תשובת התובע כי גילה את כל המסמכים שבידיו, אין מקום למתן צו נוסף בעניין זה.

הריני מורה על גילוי המסמכים שצוינו בסעיפים 12.6הבאים: 12.7, 12.8, 12.11, 12.13.
לעניין זה יצוין, כי אומנם ספק בעיני אם מדובר במסמכים רלוונטיים לצורך הכרעה בתביעה ובתביעה שכנגד, ואולם, מאחר שהתובע, בכתבי הטענות מטעמו, העלה טענות בעניינים אלה, ראוי כי ימציא את המסמכים האמורים או לחילופין, יודיע כי אין הוא עומד על הטענות.

באשר לשאלון:

הריני מורה כי יש להשיב לשאלות 17 ו-18, בהיותן רלוונטיות לבירור המחלוקות.

יתר השאלות אינן רלוונטיות ואין חובה להשיב עליהן.

בכך מסתיים הדיון בבקשות 2 ו-3.

לעניין ההוצאות אתן דעתי בסיום ההליך.

ניתנה היום, ט' שבט תשע"ה, 29 ינואר 2015, בהעדר הצדדים.