הדפסה

חמאם נ' חמאם ואח'

מספר בקשה:1
בפני
כב' השופט אייל דורון

המבקשת
פאוזייה חמאם
ע"י עו"ד ענאן חמאם

נגד

המשיבים

  1. איהב חמאם
  2. פלאפון תקשורת בע"מ

ע"י עוה"ד אליהו מלך ואח'
3. בנק לאומי לישראל בע"מ
ע"י עוה"ד דורון זר ואח'

החלטה

לאחר שעיינתי בבקשה ובתצהיר, נאני מורה על עיכוב הליכי הוצל"פ, כולל הליכי עיקול, הננקטים או עשויים להינקט ע"י המשיבים 2-3 כנגד המבקשת לגבי המטלטלין המפורטים בבקשה והמצויים בדירת המגורים של המבקשת, שד' קיש 1א חיפה, עד למתן החלטה אחרת. אין באמור כדי למנוע ביצוע עיקול בדרך של רישום.

תוקפו של הצו מותנה בהמצאת כתב התחייבות עצמית של המבקשת, תוך שלושה ימים מהיום, לפיצוי המשיבים בגין כל נזק שייגרם להם למקרה שהתובענה תידחה או תימחק ו/או אם יבוטל הצו מסיבה אחרת. בנסיבות העניין, אני מוצא כי (בשלב זה) צודק וראוי לפטור את המבקשת מהמצאת ערבות ועירבון.

מכיוון שיחד עם הבקשה לצו זמני, הוגשה גם תובענה למתן פסק דין הצהרתי, ניתנות הנחיות כלהלן:

מאחר והתובענה נפתחה בסדר דין רגיל, ומטעמי יעילות, אני מורה כי היא תנוהל כהמרצת פתיחה (תוך שלכל צד שמורה הזכות לבקש העברת התובענה לפסים של סדר דין רגיל, ככל שיתעורר צורך בכך).

אני מורה למשיבים להודיע בתוך 45 ימים אם בדעתם להתנגד למבוקש בתובענה וכן את עמדתם לעניין הצורך בחקירת המבקשת.
עם קבלת ההודעה יכול וייקבע מועד לדיון. 
 העדר הודעה/תגובה כאמור, לתובענה בתיק העיקרי, ייראה ע"י ביהמ"ש כהסכמה למתן פס"ד הצהרתי לפי העתירה.  
 ימי הפגרה יבואו במניין הימים לצורך החלטה זו. 

על המבקשת לדאוג להמצאת עותק ההחלטה ללשכת ההוצאה לפועל.

המבקשת תמציא העתק החלטה זו, הבקשה למתן סעד זמני וכן התובענה העיקרית לידי המשיבים 2-3, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו, ותמציא אישורי המסירה לתיק בית המשפט, שאם לא כן, יכול ויבוטל הצו הזמני.

התיק יובא לעיון /למתן החלטה בעוד 60 ימים מהיום.

מזכירות ביהמ"ש תמציא ההחלטה לב"כ המבקשת בפקס ידני ותוודא קבלתה.

ניתנה היום, י"ב תמוז תשע"ד, 10 יולי 2014, בהעדר הצדדים.