הדפסה

חליל נ' מדינת ישראל

בפני
כב' השופטת דלית שרון-גרין

מבקש

קאסם חליל
ע"י ב"כ עו"ד סאמר נג'אר

נגד

משיבה
מדינת ישראל

החלטה

לפניי בקשה לבטול פסילה מנהלית ולבטול החלטה בדבר איסור מנהלי על שימוש ברכב, שניתנו ביום 22.9.13, בגין נהיגה ברכב הנמצא במצב העלול לסכן עוברי דרך.

טיעוני הצדדים
ב"כ המבקש טען כי המבקש איננו מסוכן, עברו איננו מכביד והוא זקוק לרשיונו ולרכבו לצרכי פרנסתו. המבקש העלה טענות נגד האופן בו נערך השימוע, ולטענתו "מילותיו של המבקש לא הגיעו לאזני הקצין ובכך לא מומשה החובה לשמוע". בין היתר, בקש לטעון לפני הקצין כי הרכב עבר בדיקה שנתית וטסט וטופל במוסך שבועיים עובר לאירוע מושא בקשה זו, וכי נהג סביר איננו יכול להבחין בתקלות שמצא הבוחן המשטרתי.

המשיבה טענה לקיומן של ראיות לכאורה וכן למסוכנות הנובעת מחומרת התקלות הקיצוניות שנמצאו ברכב. עוד טענה כי לא נפל פגם בהחלטת הקצין הפוסל, ועל כן בקשה לדחות את הבקשות.

דיון והכרעה
עיינתי בחומר החקירה ואני סבורה כי קיימת תשתית ראייתית לכאורית להוכחת העבירה המיוחסת למבקש, וזאת על סמך הדוחות שכתב הבוחן אלכס צ'רנובלסקי, אשר בדק את הרכב ומצא בו ליקויים חמורים במערכת ההיגוי. שוטר נוסף היה עד לקיומן של התקלות וכתב על כך מזכר.

התקלות שנמצאו ברכב הינן חמורות ומהוות סכנה למשתמשי הדרך. מדובר בנזקים קשים למערכת ההיגוי הכוללים חופש מסוכן במערכת הגה, זרוע ימנית פגועה, זרוע שמאלית מפורקת ויוצאת ממקומה, נזילות שמן הגה ועוד.
המבקש הורשה לנהיגה בשנת 2006, ומאז נרשמו לחובתו 3 הרשעות קודמות בגין מהירות מופרזת, נהיגה שלא בימין הקיצוני ופקיעת רשיון רכב, כולן מסוג ברירת משפט.

עברו של המבקש איננו מאד מכביד, אך אין בו כדי להפיג את המסוכנות הנובעת מחומרת התקלות ברכב.

בהתאם לחומר המצוי בתיק החקירה, נראה לי כי השימוע נערך כדין, הן ביחס לרשיון הנהיגה והן ביחס לרכב. הקצין פירט את העבירה ונסיבותיה, שמע את דברי הנהג וכתב אותם. ב ראשון: "הרכב קיבלנו לפני שבועיים מתיקון נזילות שמן" ובשני: "לא יודע קיבלתי את הרכב לפני שבועיים רק עכשיו אני יודע על התקלות". בהחלטותיו ציין הקצין הפוסל כי הנהג הינו בעל הרכב מאז 30.5.11, הקצין התייחס לחומרת הליקויים שנמצאו ברכב, משמעותם והשלכותיהם, וכן ציין כי לא סביר שנהג איננו מודע לתקלות מסוג זה.

בנסיבות אלה, אני סבורה כי החלטות הקצין הינן סבירות וראויות, וכי השבתת הרכב ל-30 יום וצינון הנהג לאותה תקופה – הולמים את הנסיבות.

משכך, למרות הקושי שיש בכך כדי להטיל על המבקש, ולאחר איזון בין כלל האינטרסים, אני דוחה את הבקשה.

המזכירות תעביר ההחלטה באמצעות הפקס לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ג' חשון תשע"ד, 07 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים.