הדפסה

חיים קליין ובניו בע"מ ואח' נ' בנק הפועלים בע"מ-אשדוד ואח'

בעניין:
פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג - 1983
להלן: "הפקודה"
ובעניין:
חיים קליין ובניו בע"מ ח.פ 510573496
להלן: "החברה"
ובעניין:
עו"ד בן צבי גבריאל
להלן: "המנהל המיוחד"
ובעניין:
עו"ד מור נרדיה – בתוקף תפקידו ככונס נכסים לנכס מקרקעין הידוע כגוש 2298 חלקה 45
להלן: "כונס הנכסים"
ובעניין:
חיים קליין
להלן: "החייב"
ובעניין:
כונס הנכסים הרשמי
להלן: "הכונ"ר"
נוכחים: עו"ד בן צבי המנהל המיוחד
עו"ד יחיאב נגר ועו"ד דודי לוי בשם המשיב
עו"ד ליזה חדש המנהלת המיוחדת של עמי קליין ויהודה קליין –בצו כינוס שמתנהל בבימ"ש מחוזי מרכז
עו"ד דודי לוי – בשם החברה חיים קליין ובניו
עו"ד שוורצמן בשם בשם הכונ"ר
<#1#>
פרוטוקול

ב"כ הצדדים :
מוסכם בינינו כי יתרת הכספים המצויה בידי כונס הנכסים, שמצויים בפועל בהוצאה לפעול, יישארו בלשכת ההוצל"פ עד להכרעה בבקשה המונחת לפתחו של בית המשפט.
לאור גילו, הלא צעיר של מר קליין, מוסכם כי חקירתו תתקיים היום ולאחר חקירתו ינהלו הצדדים מו"מ על מנת להגיע להסדר.
אנחנו נעדכן את בית המשפט בחודש אפריל לגבי התקדמות המו"מ בינינו.
מבקשים ליתן תוקף של החלטה להסדר דלעיל.

<#2#>
החלטה
ניתן בזה תוקף של החלטה להסדר דלעיל.
<#3#>

ניתנה והודעה היום כ' חשוון תשע"ה, 13/11/2014 במעמד הנוכחים.

שרה דברת, שופטת,
ס.נשיא

מר חיים קליין לאחר שהוזהר והתחייב לומר את האמת:
משיב לעו"ד בן צבי :
אני חתום על תצהירי מיום 22/10/2014 ומאשר את תוכנו.

ש. מפנה אותך לסעיף 4 לתצהירך, האם אתה רכשת את המקרקעין מהכסף שלך לא מהכסף של החברה.
ת. אני רכשתי את המקרקעין מהכסף שלי ולא מהכסף של החברה.
ש. מתי החברה עברה לעבוד בנכס הזה.
ת. בנכס הזה אני לא זוכר. הכנסתי את הבנים, אני ניצלתי בהיותי מכונאי וזה הציל אותי. רציתי שהבנים שלי יהיו מכונאים גם הם השתחררו מהצבא הם נכנסו לעבוד איתי בעסק. זו היתה המטרה שלי שהעסק יתפתח מפני שהיו לי הרבה רעיונות שפיתחתי פטנטים בשביל גוררי טנקים. לגבי השנים מתי קניתי, אני לא זוכר.
אני זוכר דבר אחד, מעולם לא העלמתי מיסים היו כמה מקרים שרצו להזמין אצלי גררים מעזה בתנאי שלא אשלם מס ערך מוסף ולא הסכמתי לכך.
ש. אתה זוכר מתי החברה עברה לעבוד במקרקעין האלה שקניתם?
ת. אני יודע בערך בשנת 80'.
ש. כשקנית את הנכס היה שם רק חול?
ת. כן. הרבה חול.
ש. כשבניתם את המוסך, מאיזה כסף בניתם את המוסך.
ת. הכל מכסף שלי בלבד.
ש. כשאתה אומר כסף שלך, אתה מתכוון שזה גם היה הכסף של החברה או רק הכסף הפרטי שלך להבדיל מכסף של החברה.
ת. זה היה הכסף הפרטי שלי, להבדיל מהכסף של החברה. אני גם אתן את הסיבה, אני תיכננתי הכל לעת זקנה שיהיה לי מגרש שאני אשכיר אותו ושתהיה לי הכנסה לגמור את החיים כמו שצריך. המגרש הזה לא רשמתי לאף אחד, וגם לא שיעבדתי אותו. אני לא הייתי צריך לחתום ערבות, זה הביטוח שלי שאני לא אצטרך את הילדים שלי. אני צריך להכנס לבית אבות וזה עולה הרבה כסף.

ש. לפי מה שאתה אומר, עברתם לנכס כאשר אתה מהכסף שלך שילמת את ההוצאות של המוסך וכל שאר הדברים שבניתם שם.
ת. אני לא זוכר עכשיו באופן כללי תיכננתי לפתוח בטחון בשבילי לא להיות קשור לבנים. זה מה שתיכננתי.
ש. עד מתי אתה היית פעיל בחברה, או עד מתי היית מגיע פיסית לחברה?
ת. אני פתאום חליתי ושכבתי בבית חולים שנה שלמה.
ש. רק בשנה האחרונה?
ת. לא. לפני חמש, עשר שנים חליתי. גם אז לא נסעתי תמיד, עברתי לאשדוד כדי לברך בראש השנה.
ש. העובדים אמרו שהיית בא בכל שבוע לבדוק מה שלומם.
ת. הייתי מגיע בראש השנה ובפסח.
ש. אתה זוכר במה חלית כששכבת בבית חולים?
ת. אני זוכר שלפני חמישים שנה בדקו לי את הלב ואמרו לי שהלב שלי לא טוב ונתנו לי לעשות מבחן על אופניים. מבחינה בריאותית רופא ריאות אמר שיש לי דלקת ריאות חמורה זאת אומרת מתי שאני בריא ובודק את הריאות. הרופא אמר שאסור לי לעשות שום דבר גם לא אופניים.
ש. ב-2006 אתה חתמת על שטרי משכנתא לבנק הפועלים ובנק לאומי?
ת. אני לא זוכר תאריך. אני זוכר שחתמתי.
ש. ב-2008 אתה זוכר שבנו שם בניין משרדים.
ת. אני יודע שהיו שם שיפוצים. כשהם עשו את השיפוצים כל הניירות, תעודות ואישורים הכל זרקו ואני חיפשתי ועד היום לא מצאתי. יש לי תעודות של פטנטים שקיבלתי על המוצרים וזרקו לי והייתי אז בבית החולים.
ש. אתה יודע שהחברה השביחה את הנכס?
ת. הם שיפצו.
ש. זה לא מהכסף שלך, מהכסף של החברה?
ת. אני לא יודע אני הייתי חולה.
ש. מתי שהוא החברה שילמה לך שכירות?
ת. אני קיבלתי כסף מהחברה גם אני וגם אשתי.
ש. זה היה משכורת?
ת. זה היה שאנחנו שותפים והם יושבים על המגרש שלי, אז קיבלנו כסף.
ש. היה לך חוזה עם החברה?
ת. מה זאת אומרת חוזה. אני הייתי מייסד החברה.
ש. זאת אומרת לא הגיע לך כסף בכלל הנכס, אלא בגלל שאתה מייסד החברה?
ת. אני לא יודע מאיפה קיבלתי את הכסף. הבנים יודעים שקיבלו את כל המפעל מלבד המגרש שזה ביטחון לעת זקנה. הם ידעו וליתר נתתי לנהל את העסק.

ח.נ. לעו"ד שוורצמן:
אין שאלות.

ח.ח. לעו"ד לוי:
ש. אתה דיברת על שיעבודים של הנכס. כשאתה קנית את הנכס שיעבדת אותו?
ת. לא. חס וחלילה.
ש. הפעם הראשונה ששיעבדת את הנכס, היה עכשיו בשנת 2006-2007 כשהיו צריכים אשראי?
ת. נכון זו הפעם הראשונה.
ש. אתה דיברת פה על דברים שעשית ובנית. המוסך שאתה בנית מתי בנית אותו?
ת. התחלתי בשנת 1955 עבדתי ברחוב.
ש. הבנייה שנעשתה עכשיו של החברה האם זה היה שיפוץ של המשרדים לא בנו דבר חדש?
ת. כן שיפוץ.

מר קליין:
אני חייב להנציח את הכפר שלי שנחרב שזו קהילת קרצקי

<#4#>
החלטה

ניתן בזה תוקף של החלטה להסדר שבין הצדדים.

הצדדים יעדכנו בית המשפט עד ליום 30/3/2014 אם הגיעו להסדר.

<#5#>

ניתנה והודעה היום כ' חשוון תשע"ה, 13/11/2014 במעמד הנוכחים.

שרה דברת, שופטת,
ס.נשיא