הדפסה

חיים נ' המוסד לביטוח לאומי

gk18 פברואר 2016

יצחק חיים
המערער
-

המוסד לביטוח לאומי
המשיב
לפני: הנשיא יגאל פליטמן, סגנית הנשיא השופטת ורדה וירט-ליבנה, השופטת סיגל דוידוב מוטולה
נציג ציבור (עובדים) מר אלעזר וייץ, נציג ציבור (מעסיקים) מר מיכה ינון

ב"כ המערער עו"ד צבי הלוי
ב"כ המשיב עו"ד רועי שביט

פסק דין

1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב (השופט שמואל טננבוים סגן הנשיאה ונציגי הציבור גב' חנה נאמן גלאי ומר צבי זייד; ב"ל 7229-04-12), בו נדחתה תביעת המערער להכרה באוטם שריר הלב כתאונה בעבודה.

2. לאחר עיון בכלל חומר התיק ובחינת טענות הצדדים, נחה דעתנו כי פסק דינו של בית הדין קמא ראוי להתאשר מטעמיו על פי תקנה 108(ב) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991.

3. לאור האמור, לא מצאנו מקום להתערב בקביעותיו העובדתיות של בית הדין קמא המעוגנות בחומר הראיות שהיה לפניו לעניין עצם הוכחת האירוע החריג וחלוף הזמן מאז התרחשותו ועד להופעת האוטם.

4. סוף דבר - לאור האמור, הערעור נדחה בזאת ללא צו להוצאות.

ניתן היום, ט' אדר א' תשע"ו (18 פברואר 2016), בנוכחות הצדדים.

יגאל פליטמן,
נשיא, אב"ד

ורדה וירט-ליבנה,
סגנית נשיא

סיגל דוידוב-מוטולה,
שופטת

מר אלעזר וייץ,
נציג ציבור (עובדים)

מר מיכה ינון,
נציג ציבור (מעסיקים)