הדפסה

חטיב נ' אגד הסעים בע"מ ואח'

בפני כב' השופט יהושע רטנר

התובע
מאמון ח'טיב
ע"י ב"כ עו"ד ראגב חורי

נגד

הנתבעים

  1. אגד הסעים בע"מ
  2. קש חתמים בינלאומיים סוכנות לביטוח כללי (2010) בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד שרון גליק ואח'

הודעה

בהתאם להנחיית כב' השופט הדן בתיק, ניתנת בזאת הודעה כלהלן:

1. דיון בתובענה זו לשמיעת הוכחות הצדדים יתקיים ביום 12.9.16 שעה 10:30.

2. כל העדים יוזמנו במסירות אישיות עד ל-90 יום לפני מועד הישיבה.

3. באי כוח הצדדים ינקטו בכל הפעולות הנדרשות להבטיח את התייצבות העדים.

4. הצדדים יהיו ערוכים להשמעת סיכומים קצרים בעל-פה בתום שמיעת ההוכחות.

5. על התביעה לדאוג לתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט (להלן: "האגרה") לפני ישיבת ההוכחות, בהתאם לדין. חובה זו מוטלת על התביעה גם אם מסיבה כלשהי לא תתקבל הודעה מהמזכירות בדבר התשלום. במקרה זה על התביעה לפנות באופן עצמאי למזכירות ולהסדיר את תשלום האגרה, עוד לפני ישיבת ההוכחות. מוזכר לצדדים כי על-פי הדין בית המשפט לא ייזקק לכל הליך, אלא אם כן שולמה האגרה החלה, או שמביא ההליך פטור מתשלום האגרה. לפיכך היה ולא תשולם האגרה, בית המשפט ישקול לסלק את ההליך על הסף, לאלתר.

6. הודעה זו נערכה ע"י עו"ד איתמר ב. לנדאו, עוזר משפטי של כב' השופט רטנר. במידת הצורך הצדדים רשאים להגיש בקשה ביחס להודעה זו והיא תובא בפני השופט.

7. המזכירות תזמן את באי כוח הצדדים.

ניתנה היום, ‏כ"ט חשון תשע"ו ( ‏11 נובמבר 2015).