הדפסה

חטיב(אסיר) נ' משטרת ישראל/שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר ואח'

לפני כב' השופטת מיכל ברנט

העותר
איברהים אברגית (אסיר)

נגד

המשיב
שרות בתי הסוהר
<#2#>
נוכחים:
העותר ובא כוחו עו"ד בדר מג'ד
ב"כ המשיב עו"ד אילן רזניק ועו"ד מיטל שלמה כהן

פרוטוקול
ב"כ העותר:
אעיר כהערה מקדמית שלא אני הגשתי את העתירה אלא העותר בעצמו והמשיב הגיש כתב תשובה ולאחר מכן כתב הודעה מעדכנת. אתייחס לשני המסמכים.
אני מבקש להניח את התשתית. העותר מתפקד היטב בכלא, עובד ולומד ועשה קבוצות טיפול שימש כתומך במשך כמה שנים והכל משתקף בדוחות שהוא הגיש בעצמו.
קראתי את מה שהשיב המשיב. נאמר כי קורס שליטה בכעסים הוא שם זהה לקורסים שונים, האחד בתחום החינוך ואחד בתחום הטיפולי. מפנה לסעיף 4 לתשובת המשיב. מדובר בטענה בעלמא ולא הסתמכה על נוהל או מסמך או פירוט של אותם קורסים ואני לא יודע איך להתייחס אליה. הייתי מבקש למשל כי יינתן לנו תוכן של הקורס ומה מלמדים בכל אחד מהקורסים. על שב"ס לתקן את הקושי שיוצר בלבול, אך עד אז וההבל והאבחנה בין שני הקורסים לא הסוברה היטב לעותר, הרי העותר מפתח ציפיה והסתמכות כי אם הוא עושה קורס של שליטה בכעסים, הוא מתקדם לעבר החופשים שלו בכפוף להתנהגות טובה בכלא. אני לא מדבר על הבטחה מנהלית אלא ציפיה והסתמכות של אסיר לגבי מה שהוא עושה.
שנית, באותו הקשר, אני עובד תקופה ארוכה עם אסירים ופעם ראשונה אני שומע על האבחנה הזו בקורס. גם בעניין גורמי הטיפול שהוגשו לביהמ"ש בדיו קודם, מציין מנהל האגף שהאסיר משתתף בקבוצות טיפול. לטעמי, אפילו גורמי הכליאה רואים את האסיר כמי שהשתתף בקבוצות טיפול.
בנוסף, בכל מקום העותר כן השתתף בקבוצה טיפולית כפי שהשב"ס מציין בתשובתו. מפנה לסעיף 8. העותר עצמו גם לא מתנגד להשתתף בקורס שליטה בכעסים שיתחיל ב- 2015 אך עצם ההשתתפות הזו בקורס לא אמורה לחסום א ותו מחופשות ואינה אמורה לטעמי להשפיע על שאלת החופשות בשלב זה.
נקודה נוספת בהתייחסות המשיב, הם מדבריםעל קושי מסוים בחשיפת חלקים רגשיים או אלימים, סעיף 5 לכתב התשובה. יש לשים דברים בהקשרם. העותר גדל ונולד בירושלים ושם התגורר עד תחילת מאסרו. שם לא לומדים עברית אלא רוכשים את השפה ברמה של דיבור מההכרות והחיים היומיומיים. יכולתו להבין עברית היא טובה אך לשקף עצמו בשפה העברית מוגבלת וזה טבעי ולכן לא ניתן לצפות ממנו שיכול להסביר עצמו בצורה רהוטה כמו יהודי.
דבר אחרון, לעניין המידעים, חברי הפנו ל- 3 ידיעות בדבר סכסוך משפחות. מהפרפרזה המאוד מצמומצמת לא ניתן לדעת מה חלקו אם בכלל של העותר באותו סכסוך ולא מובן מהו התחום הגיאוגרפי של הסכסוך. אם הבעיה היא למשל בירושלים שם היתה העבירה בגינה מרצה מאסר יתכן שהפתרון שלו לחופשה הוא במקום אחר וזאת אני אומר באופן עקרוני מבלי להתייחס לעדכניות המידע ומהימנותו. מה שברור לטעמי הוא שהעותר לא צריך לשאת במחיר של משהו שאין לו עליו כל השפעה או שליטה כלשהיא.
לכן בנסיבות העניין אני מבקש לאפשר לעותר להשתלב בסבב חופשות בהקדם האפשרי.

ב"כ המשיב:
ברשות ביהמ"ש אזכיר כי נפגשנו היום על מנת להבהיר נקודה ספציפית בעקבות טענות של העותר בדיון קודם על כך שלכאורה עמדת המשיב אינה נכונה.
עמדת המשיב שהוצגה בדיון קודם היא עמדה נכונה ונדמה לי שמדובר בחוסר נקיון כפיים של העותר כאשר העמיד פנים כאילו הוא לא יודע באיזו קבוצה עבר והוא ניסה ליצור מצב שהוא היה בקבוצה טיפולית.
ב"כ המשיב בדיון קודם מסר את המידע המדוייק. קבוצות חינוכיות הן קבוצות שלא רלבנטיות לדיון והבהרה ברוח זו הוגשה לביהמ"ש.
חברי דיבר על זה שלא יודעים מה תוכן הקבוצה, אני מציג לביהמ"ש תכתובת של מייליםפנימיים המעידים על משמעות הקבוצה ואיזו קבוצה העותר עבר. כפי שביהמ"ש רואה מדובר בקבוצת הכנה בין זה ובין שליטה בכעסים של גורמי הטיפול אין קשר.
לסיכום, מדובר במי שהורשע בעבירת אלימות ברף הגובה ביותר ואינו מכיר בבעיותיו ונמצא במצב שלא ניתן לסמוך עליו והוא יעמיד את הציבור למסוכנות שעולה ממנו. אני מבקש לדחות את העתירה מסיבה זו וכן בגין המידע המודיעיני.
אם היה מביע העותר מוטיבציה אמיתית לעבור טיפול בקבוצה של שליטה בכעסים פתוחה בפניו הדרך.

ב"כ העותר:
ראשית, אני לא מבין כיצד ניתן להסתמך על תרשומת פנימית במסגרת שב"ס כאשר אותם מיילים לא זוכים לפומביות כלשהיא שאנו יכולים לעיין בה. מה שידוע לשב"ס בפנים לא ברור שהוא ידוע לאסירים, לציבור ולעורכי הדין ולכן אני לא יודע עד כמה ניתן להסתמך על אותה תכתובת.
שנית, לא ברור לי הטיעון של חברי לפיו ההגנה היא ההתקפה. שב"ס קורא לשני הקורסים בשם זהה. שב"ס צריך לאבחן בין שני הקורסים.
החלטה

העותר נדון ל- 20 שנות מאסר שמניינן מיום 30.10.06 בגין הריגה ושיבוש מהלכי משפט.
זהו מאסרו הראשון של העותר המסווג לקטיגוריה ב1 והינו טעון הגנה.
העותר מלין על סירוב שב"ס להוציאו לחופשות.
לטענתו, במהלך מאסרו השתתף בכל כיתות הלימוד של החינוך, עובד בכלא, סיים סדנת שליטה בכעסים ואין נגדו דוחות משמעת כמו גם ועדת מסוכנות קבעה כי אינו מסוכן.
בדיון הקודם שהתקיים בפניי, נטען על ידיה משיב, כי העותר לא השתתף בקבוצת שליטה בכעסים, וכי עד להעמקת התהליך הטיפולי לא ניתן יהיה להמליץ להוציאו לחופשות. עוד נטען, כי קיימת התנגדות מודיעינית להוצאתו לחופשות.
בהחלטתי התבקש שב"ס לבדוק מדוע לא התקנה השתתפותו של העותר בקבוצת שליטה בכעסים ומדוע יש צורך בקבוצה נוספת.
הוגש עדכון על ידי המשיב ולפיו העותר השתתף בקבוצה חינוכית של שליטה בכעסים ולא בקבוצה טיפולית. קבוצה טיפולית יחידה בה השתתף העותר היתה קבוצה של אלימות כללית.
הוצע לעותר להשתלב בקבוצה הטיפולית של שליטה בכעסים אשר עתידה להפתח בינואר 2015.
הוגש לעיוני המידע אודות העותר, אשר אכן מצדיק בשלב זה את ההתנגדות המודיעינית להוצאתו לחופשה.
מוצע לעותר להשתלב בקבוצה הטיפולית של שליטה בכעסים.
אכן סבורני, כי יש מקוםלשנות את שמה של קבוצת ההכנה לקבוצה הטיפולית של שליטה בכעסים על מנת שלא יווצר בלבול אצל המשתתפים בה.
לאור כל האמור לעיל, לא מצאתי כי נפל פגם בהחלטתו של המשיב ולפיכך הנני דוחה את העתירה.

ניתנה והודעה היום ט"ז אלול תשע"ד, 11/09/2014 במעמד הצדדים.
<#3#>

מיכל ברנט , שופטת