הדפסה

חזן נ' היישוב חברה לביטוח בע"מ ואח'

בפני
כב' השופט דאוד מאזן

תובע

סמי חזן

נגד

נתבעים

  1. הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ
  2. הישראלי הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 19.5.2014 ולאחר שלא התקבלה הודעה כלשהי בהתאם להחלטה מיום 4.9.4, אני מורה על מינוי מומחה מטעם ביהמ"ש בתחום הנפשי (זאת לאור הפער בין חוות דעת הצדדים: ד"ר גרינברג איזבלה מטעם התובע קבעה 25% נכות צמיתה וד"ר אריאל זילברשטין מטעם הנתבעת קבע 0% נכות).

אני ממנה את ד"ר רמי מירז , פסיכיאטר למתן חוות דעת מטעם ביהמ"ש בתיק זה.
 
1. הצדדים ימציאו למומחה כל תיעוד רפואי וחוות דעת מטעמם.
 
2. המומחה יבדוק את התובע ויחווה דעתו בדבר מצבו הרפואי כתוצאה מהתאונה.
 
3. בהתאם למדיניות הנקוטה בבתי המשפט במחוז חיפה, שכר טרחתו המקסימאלי של המומחה יעמוד על סך של 5,200 ש"ח בצירוף מע"מ, לא כולל צילומים ו/או בדיקות עזר הכרחיות.
כ"כ בהתאם להנחיה כולל שכה"ט תשובות לשאלות הבהרה, אלא אם מדובר בשאלות " מכבידות" בגינן יוטל השכר על ה"מכביד".

4. בשלב זה יישאו הצדדים בשכרו של המומחה בחלקים שווים, התובע  יפקיד סך של  2600 ש"ח + מע"מ  בקופת בית המשפט תוך 10 ימים מהיום להבטחת שכרו של המומחה ולאחר ההפקדה ייכנס המינוי לתוקף.

5. המומחה יגיש חוות דעת לבית המשפט תוך 60 יום מיום קבלת החומר מהצדדים עם עותק לצדדים.
שאלות הבהרה ככל שתהיינה יש להפנות למומחה תוך 20 יום מקבלת חוות הדעת.
 
6. המזכירות תשלח החלטה זו בדואר רשום לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, כ"ו תשרי תשע"ה, 20 אוקטובר 2014, בהעדר הצדדים.