הדפסה

חוש נ' חברת החשמל לישראל בעמ

לפני כבוד ה שופטת עירית הוד
המבקש
מוחמד חוש

נגד

המשיבה
חברת החשמל לישראל בעמ

נוכחים:
מטעם המבקש – בעצמו ובאמצעות ב"כ עו"ד טארק זידאן.
מטעם המשיבה – עו"ד איתמר פארן ועו"ד חנין יונס והמצהיר מר יצחק ליטן.

<#1#>

פרוטוקול

ב"כ הצדדים: לסילוק מלא וסופי של התביעה הצדדים מסכימים כדלקמן:

  1. חובות השב"ח של המבקש למשיבה נשוא חוזה צרכנות מספר 4240135, 4109361, 4133360 ו-3183199, יעמדו על סך של 200,000 ₪.
  2. הערבות שהופקדה בקופת בית המשפט ע"ס 5,000 ₪ תועבר ישירות לפקודת חברת החשמל לישראל בע"מ.
  3. התובע ישלם בתוך 30 ימים מהיום סך של 11,666 ₪ במשרדי חברת החשמל בעפולה.
  4. יתרת התשלום ע"ס 183,334 ₪ תשולם ב-11 המחאות דחויות שוות קרי כל אחת ע"ס 16,666 ₪, הראשונה לפרעון בתאריך 19/10/2015.
  5. במידה והמבקש לא יעמוד בהסדר זה יעמוד כל סכום החוב ע"ס 572,023.83 ₪ לפירעון מידי ובכפוף להודעה בת 7 ימים מהמשיבה אל המבקש כי בכוונתה להעמיד את החוב לפירעון מידי.
  6. בית המשפט מתבקש לתת תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים, כל צד יישא בהוצאותיו.
  7. ערבות צד ג' שהופקדה בתיק תשוב לידי המבקש באמצעות בא כוחו.

<#3#>
פסק דין

ניתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים לעיל.

מורה לגזברות להעביר למשיבה חברת החשמל לישראל בע"מ את העירבון שהופקד בתיק ע"ס 5,000 ₪ וכן להשיב למבקש באמצעות בא כוחו את ערבות צד ג' שהופקדה בתיק.

כל צד יישא בהוצאותיו.

החזר אגרה על פי תקנות בתי המשפט (אגרות), בשים לב שהצדדים הגיעו לפשרה בישיבה הראשונה שהתקיימה בתיק.

ניתן לסגור את התיק.

<#4#>
ניתן והודע היום ד' אלול תשע"ה, 19/08/2015 במעמד הנוכחים.

עירית הוד , שופטת