הדפסה

חורסאני נ' מדינת ישראל

בפני
כב' השופטת תמר שרון נתנאל

עותר

חמודי חורסאני

נגד

משיבה

מדינת ישראל

החלטה

העותר ימציא לתיק ביהמ"ש, לא יאוחר מיום 6.1.15, אישור מסירה לפיו נמסרו העתירה על נספחיה וכן החלטה זו, למשיב, באמצעות פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי).

אני קובעת את העתירה לשמיעה, בפניי, ליום 18.1.15 בשעה 12:00.

המשיב יגיש כתב תשובה לעתירה, על פי תקנה 10 לתקנות בתי המשפט לעניינים מינהלים (סדרי דין), תשס"א-2000 (להלן: " התקנות"), בתוך 30 ימים מהיום בו תומצא לו העתירה.

עיקרי טיעון יוגשו, על פי תקנה 14 לתקנות, לא יאוחר מארבע ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת העתירה.

ככל שצד מבקש לחקור מצהיר, יגיש בקשה מתאימה, על פי תקנה 15(ב) לתקנות, לא יאוחר מ- 14 ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת העתירה.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, א' כסלו תשע"ה, 23 נובמבר 2014, בהעדר הצדדים.