הדפסה

חוסיסי ואח' נ' חוסייסי

בקשה מס' 2

בפני
כב' השופטת הילה גורביץ שינפלד

מבקש

סנד חוסייסי

נגד

משיבים

  1. חבאסה חוסיסי
  2. חנאן חוסייסי

הודעה על החלטה

זו בקשה למתן ארכה עד ליום 18.11.13.

בהתאם להנחיית כבוד השופטת הדנה בתיק על המבקש להמציא הבקשה למתן ארכה לידי הצד שכנגד לתגובתו/ הסכמתו תוך 5 ימים מההמצאה.

המזכירות תמציא ההודעה על ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ה חשון תשע"ד, 29 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים.