הדפסה

חוסיין(המנוח) ואח' נ' מינהל מקרקעי ישראל חיפה

בפני
כבוד ה שופטת תמר שרון נתנאל

תובעים

1.חוסיין חוסיין (המנוח)
2.מוחמד חוגיראת
3.עלי חוג'יראת
4.דיאב חוסין
5.אמיר חוסיין
6.חסן חוסין חוג'יראת (המנוח)
7.גזאלה חוגיראת
8.דיאב חוג'יראת
9.דלה רחייל
10.מחמוד חוג'יראת
11.אמאל חוגיראת
12.ח'אתם חוגיראת
13.מוסא חוגיראת
ע"י ב"כ עוה"ד איימן אבורייא ואח'
משד' פל-ים 2, חיפה

נגד

נתבעת

מינהל מקרקעי ישראל חיפה
על ידי פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי)

פסק דין

1. בתובענה שהוגשה בתיק זה, עתרו התובעים לחיוב הנתבעת בפיצויים לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943.

לתיק הוגשה חוו"ד שמאית מטעם התובעים וכן הוגשה חוו"ד נגדית מטעם הנתבעת . והתקיימו שתי ישיבות מקדמיות. בישיבה האחרונה, שהתקיימה ביום 19.2.15, הודיעו הצדדים, כי קיים ביניהם מתווה להסכמה ובהמשך ניתנה אורכה למיצוי המו"מ ואחר מכן - ביום 3.6.15, הגיש ב"כ התובעים לתיק ביהמ"ש, בקשה למחיקת התביעה ללא צו להוצאות ולהשבת האגרה.

בבקשה הובהר, כי מחיקת התביעה מתבקשת עקב סכסוכים שהתגלעו בין התובעים.

2. הנתבעת השיבה, שאין היא מתנגדת למחיקת התביעה, אך היא עומדת על חיוב התובעים בהוצאות שנגרמו לה בשל ניהול ההליך עד כה.

3. בהחלטתי מיום 11.6.15, הצעתי לצדדים, כי יותירו את שאלת ההוצאות להחלטתי, לאחר שיטענו, בעניין זה, בכתב. הצדדים קיבלו הצעתי והגישו טיעוניהם בכתב.

התובעים טענו, כי לא הייתה להם כל כוונה לנהל הליך סרק ולבזבז את זמנם של כל הצדדים וכי להם עצמם נגרמו הוצאות בסך של 20,000 ₪ עבור חווה"ד השמאית שהגישו.

עוד נטען, כי לולא הסכסוך שהתגלע בין התובעים, הם היו ממשיכים בניהול התביעה ואף זוכים בפיצויים, שכן התביעה לא התיישנה ועניין הזיהוי שהיווה מכשול בפני קבלת התביעה, היה נפתר.

כן טענו התובעים, כי חיובם בהוצאות יגביר את הסכסוכים ביניהם ויגרום למבוכה רבה.

4. הנתבעת טענה, כי ההוצאות מתבקשות בשים לב לשלב המתקדם אליו הגיעה התביעה ולכך שאין מדובר בדחיית התביעה אלא במחיקתה, דבר שיאפשר לתובעים לחזור ולהגיש את התביעה.

עוד נטען, שלגופו של עניין התברר, כי שלוש מתוך ארבע החלקות, בגינן התבקש פיצויי, הועברו על ידי המנוח לצדדים שלישיים, להם כבר שילמה הנתבעת פיצויים בגין ההפקעה, ולכן התובעים אינם זכאים לפיצוי בגינן. לגבי החלקה הנוספת נטען, כי הנתבעת הגישה חוו"ד שמאית לגבי חלקה זו וכי לאחר שלא עלה בידי התובעים להמציא לידי הנתבעת את כל המסמכים הנדרשים לצורך זיהוי ובכללם - העתקים נאמנים למקור של צו קיום צוואת המנוח, צו הירושה של המשיב 5 ומסמכים נוספים, הם ביקשו למחוק את התביעה.

5. לאור הסכמת הצדדים אני מורה על מחיקת התביעה.

לאחר ששקלתי את ההליכים בתיק ואת טיעוני הצדדים, סבורה אני שיש לחייב את התובעים בהוצאותיה של הנתבעת, בסך של 20,000 ₪, נכון למועד מתן פסק דין זה, אולם הוצאות אלה ישולמו אם ורק כאשר יבקשו התובעים, או מי מהם, להגיש תביעה חדשה לתשלום פיצויים בגין איזו מהחלקות לגביהן נתבעו פיצויים בתביעה זו, וכתנאי להגשת התביעה החדשה.

אגרת התביעה תוחזר לתובעים, באמצעות בא כוחם - על פי התקנות ובשים לב לכך שהתובעים ביקשו מחיקת ההליך ל פני הישיבה הש לישית בתיק.

המזכירות תמציא פסק דין זה לצדדים ותסגור את התיק .

ניתן היום, ד' אב תשע"ה, 20 יולי 2015, בהעדר הצדדים.