הדפסה

חוסייאן נ' א. אסדי - עבודות הנדסיות וקבלניות בע"מ ואח'

01 ספטמבר 2014
לפני:
כב' השופטת איריס רש

התובע:
חוסין חוסייאן
ע"י ב"כ: עו"ד סאמי סולימאן

-
הנתבעים:

  1. א. אסדי - עבודות הנדסיות וקבלניות בע"מ
  2. אסעד אסדי

ע"י ב"כ: עו"ד מונג'י סאלחה

החלטה

1. לפני בקשת הנתבע 2 למחיקת התביעה על הסף מחמת היעדר עילה.

2. ביום 9.6.2014 הגיש התובע תביעה כנגד הנתבעים על סך של 268,548 ₪ וזאת בגין זכויות המגיעות לו לטענתו עבור תקופת העבודה וסיומה ובכלל זה: גמול שעות נוספות, פדיון חופשה שנתית, דמי חגים, דמי הבראה, ביגוד, גמול עבודה בשבת, פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת ופיצוי בגין העדר הפרשה לפנסיה.
עוד נטען כי הנתבע 2 התחייב אישית בפני מכובדים רבים לשלם לתובע בפשרה את סכומי התובענה שהוערכו בטרם הגשת התביעה בסך של 60,000 ₪ אך בהמשך הוא התנער מהתחייבות זו.

3. לטענת הנתבע 2 (להלן – הנתבע), אין בעובדה שהוא משמש כבעלים ומנהל של הנתבעת 1 (להלן –הנתבעת) כדי לחייב אותו באופן אישי בחיוביה של הנתבעת כלפי התובע. הנתבעת היא אישיות משפטית נפרדת ועצמאית, פעילה ובמצב כלכלי יציב.
עוד נטען כי אין ממש בטענת התובע לפיה הנתבע התחייב בפני מכובדים מהישוב לשלם לו סך של 60,000 ₪.
4. בתגובת התובע נטען כי הבקשה אינה נתמכת בתצהיר ודי בכך כדי לדחותה על הסף.
הטענה לפיה הנתבע כבעל המניות התחייב כלפי התובע הינה טענה עובדתית שלצורך הכרעתה ידרש בית הדין לשמיעת עדים. עוד נטען כי העדים שנכחו בעת ההסכמה הם מכובדים מכפר בענה ואחד מהם הוא אמאם המסגד של הכפר.

5. ההלכה בכל ערכאות המשפט ובפרט בבתי-הדין לעבודה היא כי דחיית תובענה על הסף או מחיקתה הן בגדר אמצעים הננקטים בלית ברירה ופתרון המחלוקת לגופה הוא לעולם עדיף. מגמתם של בתי-המשפט בכלל ובתי-הדין לעבודה בפרט, לברר ולהכריע בתובענה לגופה, על פני סילוקה על הסף [ראו: דב"ע (ארצי) מז/15-3 אפנר נ' מפעלי הדסה לנוער, עבודה ארצי, כרך כ(2) 242; דב"ע (ארצי) נא/3-31 חיפה כימיקלים בע"מ נ' כלפון, פד"ע כב 518; דב"ע (ארצי) נא/3-195 תובנה מכונות תרגום נ' סגל, פד"ע כג 274]. עוד נפסק שסעד של סילוק תובענה על הסף הוא סעד קיצוני ובית-הדין אינו נוקט בו אלא במקרים חריגים [ראו: ע"ע (ארצי) 408/07 מדינת ישראל נ' כהן (13.02.2008)].

6. גם במקרים, בהם נוכח בית המשפט כי לתביעת התובע סיכוי קלוש, בית המשפט לא יחסום בפני התובע את האפשרות לברר את תביעתו לגופה [ראו: בג"צ 254/73 צרי חברה פרמצבטית וכימית נ' בית הדין הארצי לעבודה, פד"י כח(1) 372; ע"א 76/86 ד"ר יוסף פיינשטיין נ' ה. ש. מלונות בע"מ, פ"ד מג (3) 124). רק לאחרונה בבר"ע 12384-02-10 (החלטה מיום 10.2.2012) חזר בית הדין הארצי על הנסיבות שבהן ייעתר בית הדין לבקשה למחיקה על הסף וכדלקמן:
"מתן סעד של מחיקת תביעה על הסף מחוסר עילה מחייב קביעה, שגם אילו היו העובדות הנטענות לביסוס העילה מוכחות במלואן, אין בנמצא עילה מצד הדין אשר מאפשרת היענות לתביעה [ע"א 6313/01 עיזבון המנוח שיאון ז"ל - הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ, נ(1) 567].
על כן, נקודת המוצא לדיון בבקשה לסילוק על הסף היא כתב התביעה שהוגש על-ידי התובע, כאשר על בית-הדין לבחון אם בהנחה שיוכיח את טענותיו יוכל לזכות בתביעתו.

במסגרת בקשה למחיקת תביעה על הסף מחמת היעדר עילה נדרש בית-הדין ל"בחינה טכנית-פורמאלית של כתב התביעה" בלבד, במסגרתה די בכך שהתובע יראה כי על-פני כתב התביעה בידו עילה בת תביעה [ע"א 2967/95 מגן וקשת בע"מ - טמפו תעשיות בירה, פ"ד נא(2) 312]".

7. בענייננו, לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובכתב התביעה, שוכנעתי כי דין הבקשה להתקבל וכי יש להורות על סילוק התביעה כנגד הנתבע על הסף מהנימוקים המפורטים להלן.
אין מחלוקת שהנתבע הינו הבעלים והמנהל של הנתבעת. הכלל הוא כי חברה הינה ישות משפטית הנפרדת מבעלי המניות, המנהלים והעובדים. לפיכך, על מנת לחייב את בעל המניות בחיובי החברה נדרש לבצע הרמת מסך וזאת כדי למנוע שימוש לרעה במסך ההתאגדות.
בכתב התביעה לא התבקשה הרמת מסך וממילא לא פורטו העילות שמכוחן ניתן להרים את מסך ההתאגדות ולא נטענה התשתית העובדתית לקיומן.
כך גם לא נטען שהנתבעת היא חדלת פירעון או שהתקיימו יחסי עובד ומעביד בין התובע לבין הנתבע, במובחן מהנתבעת.
למעשה, הטענה היחידה של התובע כלפי הנתבע היא שהנתבע התחייב אישית בפני מכובדים רבים לשלם לתובע כפשרה סך של 60,000 ₪. מבלי להיכנס לסוגיה של חסיון פרטי המשא ומתן שהתנהל בין הצדדים לצרכי פשרה ואף למשמעות המחויבות של הנתבע, כמחויבות של החברה או כמחויבות של בעל המניות באופן אישי, הרי שהתביעה שבפנינו אינה תביעה לאכיפת הסכם הפשרה, ואף הסכומים הנתבעים שונים מהסכמת הנתבע בזמנו. לפיכך, אין מחלוקת כי בסופו של יום, לא השתכלל בין הצדדים הסכם פשרה מחייב.
מכאן, שאין עילת תביעה כנגד הנתבע.
מכל מקום, כבעל מניות וכמנהל הנתבעת, הנתבע יוסיף ויהיה חלק מההליך ולפיכך ישתתף בדיונים שיתקיימו בבית הדין.

8. בנסיבות אלו, התביעה כנגד הנתבע 2 מסולקת על הסף.
בנסיבות העניין ולאור השלב המקדמי בו מצוי התיק, אין צו להוצאות.

9. הנתבעת תגיש כתב הגנה לא יאוחר מיום 1.10.2014.

ניתנה היום, ו' אלול תשע"ד, (01 ספטמבר 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.