הדפסה

חדד נ' ישיר איי.די.איי חברה לביטוח

בפני כב' השופטת נעם חת מקוב
תובעת
שירה (אתר) חדד

נגד

נתבעת
ישיר איי.די.איי חברה לביטוח

החלטה

ישיבת קדם משפט ראשונה תתקיים ביום 19 מאי 2013 בשעה 08:30 בפנ י.
לצורך קדם משפט ניתנות בזה ההוראות הבאות:
 
1.  ניתן בזאת צו הדדי לגילוי ועיון במסמכים עד 45 ימים מהיום.
 
2.  לאחר עיון בבקשה למינוי מומחה ובתשובה לה הוחלט למנות את ד"ר רמי דוד מרחוב גולומב 7 בכפר סבא טל' 09-XXXX260 כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי.
 
 3. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו/ה הרפואי של התובע/ת, שירה (אתר) חדד, בעקבות אירוע תאונת הדרכים נשוא התביעה ובמיוחד יתייחס ל:
 
    א. האם לוקה התובע/ת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
    ב. המומחה יביע דעתו באשר לקיומה של נכות זמנית, ככל שקיימת.
    ג. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו/ה  בעתיד.
    ד. מהן המגבלות התפקודיות של התובע/ת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו/ה ומקצועו/ה.
    ה. האם יהיה התובע/ת זקוק/ה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן  - מהם סוגי הטיפולים ומהי
        העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
     ו. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע/ת נכון להיום.
 
 3. הצדדים רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם למעט חוות דעת
     מומחים, המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות דעת.
 
 4. בשל דלות החומר הרפואי, בשלב זה וכמימון ביניים, תישא התובעת בשכ"ט המומחה.
     שכה"ט יופקד בקופת ביהמ"ש תוך 45 יום מהיום.
המזכירות לא תשלח למומחה את הודעת המינוי עד אשר יופקד הפקדון.
 
  5. הנני קוצבת את שכ"ט המומחה ומעמיד ה אותו ע"ס 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
אם שכרו של המומחה עולה על הסכום הנקוב, יודיע לביהמ"ש ולתובע/נתבעת
    תוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי.
    בנוסף, המומחה יודיע תוך 7 ימים מיום קבלת המינוי, אם יש לו נגיעה למי מהצדדים.  
  המזכירות לא תשלח למומחה את הודעת המינוי לפני תום 7 ימים מיום המינוי.
 
5.  המומחה לא יבדוק את התובע/ת לפני חלוף 90 יום מהיום.
     חוות דעת המומחה תימסר לבית המשפט ולצדדים, במידת האפשר, תוך 90 יום מיום הבדיקה.
 
6. הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות דעתו
    של המומחה והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
 
7. הצדדים יערכו להגשת תחשיבי נזק מטעמם כאשר, תחשיבי נזק מטעם התובע יוגש עד 
    30 ימים לפני המועד שנקבע ומטעם הנתבעים עד 14 ימים קודם למועד קדם המשפט.