הדפסה

חברת פרטנר תקשורת בע"מ נ' גטניו

מספר בקשה:2
בפני
כב' הרשם הבכיר צוריאל לרנר

מבקשת

רנה גטניו

נגד

משיבה

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

החלטה

בהסכמת המשיבה, ניתנת בזה למבקשת רשות להתגונן, באופן שהתצהיר ישמש כתב הגנה.

לאור סכום התביעה יידון התיק בסדר דין מהיר.

המשיבה תשלם את הפרשי האגרה (במידה ויש) , ותגיש תצהיר והשלמת מסמכים מטעמה, בהתאם להוראות תקנה 214ב1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, תוך 30 יום, עם העתק ישירות למבקשת.

מבלי שיהא בכך משום הארכת מועד מראש, אבהיר כי אי השלמת האמור תוך 60 יום תביא למחיקת התביעה מחמת חוסר מעש (או מחמת אי-תשלום אגרה מספקת), בלא צורך בהחלטה נוספת (אלא אם יוארך לכך המועד בהחלטה אחרת).

המבקשת תגיש השלמת מסמכים מטעמה, בהתאם להוראות תקנה 214ב1 האמורה, תוך 30 יום מקבלת מסמכי המשיבה, עם העתק ישירות למשיבה.

תצהירי עדות ראשית, חוות דעת מומחים (ככל שיש), וכן כל בקשה להזמנת עד, שאינו מסכים לתת תצהיר, יוגשו על ידי הצדדים במקביל, תוך 30 יום מהגשת מסמכי המבקשת. בקשה כאמור תפרט את זהות העד, מעמדו בקשר לסכסוך, תוכנה הצפוי של עדותו, וכן את הנסיונות שנעשו לקבלת תצהיר. בעל דין שאינו מגיש תצהיר, חוות דעת או בקשה כאמור ייחשב כמסתמך על התצהיר התומך בכתבי הטענות, בלבד.

הדיון שנקבע ליום 25.01.2015 ישמש כישיבה מקדמית. עם זאת, מוצע לצדדים לבוא בדברים, לאור הנסיבות המיוחדות של המקרה, וגם לאור האמור בהודעת המשיבה באשר למועד ראשית ההתקשרות בין הצדדים, ולנסות למצוא פתרון למחלוקת ביניהם מחוץ לכותלי בית המשפט.

תזכורת פנימית למזכירות ליום 10.07.2014 לשם בדיקת הגשת מסמכי המשיבה ותשלום הפרשי האגרה, או – לפי המקרה – לשם מחיקת התביעה על פי ההתראה דלעיל, ככל שלא יוגשו המסמכים או לא תשולם האגרה.

ניתנה היום, א' אייר תשע"ד, 01 מאי 2014, בהעדר הצדדים.