הדפסה

חאג' נ' פארס נג'אר בע"מ

17 אוקטובר 2013
לפני:
כב' הרשמת שגית דרוקר

התובע:
רשאד חאג'

-
הנתבעת:
פארס נג'אר בע"מ

החלטה
בהמשך להגשת תצהירי התובע בתאריך 16.10.13 נקבע בזאת כדלקמן:

1. עותק מהתצהירים שהוגשו ישלח ישירות לב"כ הנתבע ת.

2. ב"כ הנתבעת יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמ ה, תוך 30 יום מיום קבלת תצהירי התובע. לתצהירים יצורפו כל המסמכים עליהם מתבססת הגנתה.
עותק ישלח ישירות לב" כ התובע.

3. לא הוגשו תצהירי הנתבעת במועדם, יראה הדבר כאילו אין בדעת ב" כ הנתבע ת להביא ראיות.

על המצהירים להת ייצב לחקירה על תצהיריהם במועד כפי שייקבע. בתום דיון ההוכחות הסיכומים יהיו בעל-פה, ככל שלדעת בית הדין הדבר מתאפשר, לפי לוח הזמנים של בית הדין.

סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות ביה" ד בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה" ד במועד הנ" ל. בבקשה האמורה יפרטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר ועיקרי העדות .
על כל צד המבקש להעיד עדים מטעמו שלא באמצעות תצהיר, להגיש את הבקשה להזמנת עדים בד בבד עם הגשת תצהירי העדות הראשית.
עותק מהבקשה ישלח ישירות לב"כ הצד שכנגד.

4. דיון מוקדם נוסף לאחר הגשת תצהירים יתקיים בתאריך 27.1.14 בשעה 13:00.

ניתנה היום, י"ג חשון תשע"ד, (17 אוקטובר 2013), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.