הדפסה

זר ואח' נ' פארס ואח'

בקשה מס' 2
בפני
כב' הרשם הבכיר ניר זיתוני

מבקשים/נתבעים 2 ו 3

  1. אמיל סעאדה
  2. לינא פארס סעאדה בוטרוס

נגד

משיבים/תובעים

  1. עו"ד דורון זר – כונס נכסים
  2. בנק לאומי צפת 10975

החלטה

בענין : בקשה לביטול פסק דין מיום 14.4.14

1. לפני בקשת המבקשים לבטל את פסק הדין שניתן ביום 14.4.14 במסגתרו מונה התובע 1 ככונס
נכסים לשם מכירת נכס המקרקעין הידוע כגוש 14107 חלקה 66 בגוש חלב וכן חוייבו המבקשים
בהוצאות ושכ"ט עו"ד .

2. לאחר עיון בבקשה , בתגובה , בתשובה לתגובה ובשאר מסמכי התיק , הגעתי לכלל מסקנה כי יש
לבטל את פסק הדין מחובת הצדק מבלי לעשות צו להוצאות , מהטעמים שיפורטו להלן .

3. הנתבע 1 , פארס שרבל ( להלן "פארס") , הוא החייב בתיק הוצל"פ 13-07895-11-9 , בו הזוכה
הוא התובע 2 ( להלן "הבנק") .

4. ביום 5.5.10 חתמו המבקשים ופארס על הסכם שיתוף בנוגע למגרש בשטח של 661 מ"ר בגוש
14107 , חלקה 66 בגוש חלב . לפי האמור בהסכם המבקשים ופארס רכשו את המגרש במשותף
ביום 24.10.07 . המבקשים ופארס הסדירו במסגרת ההסכם את חלוקת השימוש והחזקה
במגרש כך שהמבקשים יהיו הבעלים הבלעדיים של החלקה הדרומית ופארס יהיה הבעלים
הבלעדי של החלקה הצפונית , כמפורט בתשריט החלוקה שצורף להסכם . מטרת ההסכם
היתה לאפשר לכל צד לבנות בית על חלקו במגרש .

לטענת התובעים שלא נסתרה הסכם השיתוף לא נרשם במינהל כך שהמבקשים רשומים כבעלים
של מחצית מהזכויות במגרש ( כל אחד מהמבקשים רשום כבעלים של רבע מהזכויות ) ופארס
רשום כבעלים של מחצית מהזכויות .

5. הזכויות של פארס במגרש ממושכנות לטובת בנק מזרחי טפחות .
הזכויות של המבקשים במגרש ממושכנות לטובת בנק מכרנתיל דיסקונט .
עו"ד כרמל ברוך מונתה ככונסת על זכויות פארס בנכס , אך הודיעה כי אין בכוונתה לממש
את הנכס כיוון שפארס הסדיר את החוב לבנק הממשכן .
הבנק הטיל עיקול על הזכויות החוזיות של פארס בנכס .
כיוון שפארס לא הסדיר את החוב לבנק , מונה התובע 1 ככונס נכסים לשם הגשת תביעה
לפירוק השיתוף בנכס בהחלטת כב' רשם ההוצל"פ מיום 7.11.13 .
החלטה זו הומצאה למבקשים בגוש חלב באמצעות אלכסנדרה , אימה של המבקשת .

6. בהתאם לכתב המינוי הגישו התובעים לבית משפט זה תביעה לפירוק שיתוף ביום 12.2.14 .
ביום 4.3.14 המציא המוסר בדראן מוחמד את כתב התביעה וההזמנה לדין לנתבעים באמצעות
אלכסנדרה בגוש חלב . על בסיס מסירה זו ניתן ביום 14.4.14 פסק דין בהעדר הגנה .
ביום 8.5.14 המציא המוסר אחמד אבו אלהיג'א את פסק הדין לאלכסנדרה .

7. הנתבעים טוענים כי יש לבטל את פסק הדין מחובת הצדק שכן במועד בו הומצא כתב התביעה
לאלכסנדרה התגוררו הנתבעים בחיפה . מטעמים השמורים עימם לא ציינו הנתבעים בתצהיר
היכן בחיפה הם מתגוררים ומתי עברו למען זה . בכתבי הטענות צויין כי הנתבעים גרים ברח'
עבאס בחיפה מבלי לציין את מספר הבית . גם לאחר שהועלו טענות בענין זה במסגרת ס'
21 של התגובה , לא נעשה כל ניסיון להשלים את החסר במסגרת התשובה לתגובה , שהאמור בה
לא נתמך בתצהיר .

8. חרף האמור לעיל , לא הוכח במאזן הסתברויות כי כתב התביעה הומצא לנתבעים כדין ולכן
יש לבטל את פסק הדין מחובת הצדק .
טענת ב"כ התובעים בס' 17 לתגובה כי ההמצאה בוצעה במסירה אישית למען של הנתבעים
הידוע לבנק , הינה כללית וסתמית . כך בפרט כאשר המסירה לא בוצעה בדרך המלך באמצעות
דואר ישראל כנדרש בתקנה 475א לתקנות סד"א , אלא באמצעות מוסר פרטי מבלי שניתן היתר
מראש לביצוע מסירה אישית .
כך בפרט , כאשר לא מדובר בנתבעים שהינם לקוחות של הבנק התובע ומסרו לו מען עליו ניתן
להסתמך .

9. יודגש כי הנתבעים מסרו גירסה מפורטת בכל הנוגע למועד ולאופן בו נודע להם על קיומו של
התיק לאחר שהגיעו לבקר את אלכסנדרה , ימים ספורים לפני הגשת הבקשה לביטול פסק הדין .
גרסה זו מתיישבת היטב עם תצהיר המוסר לפיו פסק הדין הומצא לאלכסנדרה ביום 8.5.14 .
גם הטענה לפיה אלכסנדרה לא מסרה לנתבעים על כתבי הטענות וההחלטות שקיבלה בעניינם
קודם לכן , הוסברה במצבה הבריאותי הקשה של אלכסנדרה , אשר עברה פגיעת ראש קשה
בתחילת שנת 2013 .

10. לאור מסקנתי לפיה יש לבטל את פסק הדין מחובת הצדק , אין צורך לבחון את סיכויי ההגנה .
לשלמות התמונה אתייחס בקצרה לטענות ה תובעים בענין זה .
התובעים טוענים כי לנתבעים אין כל הגנה שכן גם לשיטתם ניתן למכור את חלקו של פארס
מבלי לפגוע בזכויותיהם . טענה זו מתעלמת מהחיוב של הנתבעים בהוצאות ושכר טרחה
ומהעובדה כי פסק הדין מאפשר לתובע 1 לפעול למכירת המגרש כולו .
לכן , גם אלמלא מסקנתי לפיה יש לבטל את פסק הדין מחובת הצדק , היה מקום לבטל את
פסק הדין בשל סיכויי ההגנה .

11. על כן , אני מורה על ביטול פסק הדין שניתן כנגד הנתבעים 2 ו 3 ביום 14.4.14 .
לאור נימוקי ההחלטה , אין צו להוצאות .
הנתבעים יגישו כתב הגנה לא יאוחר מיום 1.10.14 .

ניתנה היום, י"ט תמוז תשע"ד, 17 יולי 2014, בהעדר הצדדים.