הדפסה

זר ואח' נ' דהאן ואח'

בפני
כב' השופט אבישי רובס

תובעים

  1. עו"ד דורון זר, כונס נכסים
  2. בנק לאומי לישראל בע"מ

נגד

נתבעים

  1. נטלי דהאן יונסי
  2. עופר יונסי

החלטה

1. ניתן בזאת צו גילוי מסמכים, אשר יבוצע על ידי הצדדים, הדדית, בתוך 30 ימים מהיום. צד המבקש לשלוח שאלון, יעשה כן בתוך 15 ימים ותשובות לשאלון תינתנה בתוך 30 ימים לאחר מכן.

2. הצדדים יגישו את עדויותיהם בתצהירים.
התובעים יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם בתוך 30 ימים מהיום.
הנתבעים יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם בתוך 30 ימים לאחר מכן.
הצדדים יצרפו לתצהיריהם מסמכים רלבנטיים, אשר בכוונתם להגישם במהלך הדיון.

3. במדה ומי מהצדדים מבקש לזמן לישיבת ההוכחות שתקבע עד שאינו בשליטתו, עליו להגיש בתוך המועדים המפורטים לעיל, בקשה מנומקת במסגרתה יבהיר מהו תוכן עדותו הצפויה של העד ומדוע לא ניתן להגיש את העדות בתצהיר.

4. הצדדים יחליפו ביניהם את המסמכים הרלוונטיים ללא יוצא מן הכלל ויודיעו זה לזה בתוך 30 יום ממועד קבלת המסמכים אם יש התנגדות להגשת מסמך מסוים כראיה ואם יש צורך לזמן את העד עורך המסמך לחקירה. הוצאות המשפט יפסקו גם בהתחשב בעמדת הצדדים ובצורך בשמיעת עדים כאשר יתברר בסופו של דבר שניתן היה לוותר עליהם.

5. אני קובע ישיבת קדם משפט בפני ליום 22.2.2015, בשעה 09:30.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים ותזמנם לדיון.

ניתנה היום, ד' אב תשע"ד, 31 יולי 2014, בהעדר הצדדים.