הדפסה

זכריה ואח' נ' ג.א. אביב יזמות בנדל"ן בע"מ ואח'

לפני כב' השופטת עידית ברקוביץ

תובעים

1. יעקב זכריה

2. שושנה זכריה

נגד

נתבעים
1. ג.א. אביב יזמות בנדל"ן בע"מ

הזמנה לפגישת מהו"ת לבחינת האפשרות ליישוב התובענה בגישור

1. בהתאם לתקנה 99ג' הנך מוזמן לפגישת מידע, היכרות ותיאום לבחינת האפשרות ליישוב הסכסוך בגישור  (להלן - פגישת מהו"ת).
פגישת המהו"ת תתקיים עם מגשר, ומטרתה לבחון את האפשרות ליישב את הסכסוך בדרך
של גישור.
יודגש כי אין למגשר כל  סמכות להכריע בעניין ההפנייה לגישור או בעניין התובענה וכן כל הדברים שיימסרו בפגישת המהו"ת יהיו חסויים בפני בית המשפט הדן בתובענה ולא ישמשו ראיה בו.
 
2. פגישת המהו"ת תתקיים לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום המצאת הזמנה זו, עם המגשרת טלי ורטהיים (עפרון) ,טלפון 054-XXXX808 .
 
התייצבותך לפגישת המהו"ת היא חובה. בהתאם לתקנה 99ב' לא ידון בית המשפט או רשם בתובענה, אלא לאחר שהתקיימה פגישת מהו"ת.
 
קדם משפט יתקיים ביום 12 פברואר 2014בשעה 09:00בפני כבוד השופטת עידית ברקוביץ במעמד הצדדים ובאי כוחם.
 
3. פגישת המהו"ת אינה מחייבת פנייה לגישור. אם הצדדים מעוניינים לנסות וליישב את התובענה בגישור יש להודיע על כך למגשר ואז תתקיים במועד שייקבע פגישת גישור
 
4. הנך רשאי להעביר למגשר עותק מכתבי הטענות או תמצית מהם בתוך שבעה ימים מיום קבלת ההזמנה.
 
5. משך הפגישה ייקבע על ידי המגשר.
 
6. פגישת המהו"ת אינה כרוכה בתשלום .

7. עליך להתייצב לפגישת המהו"ת בעצמך* וכן הנך רשאי, אם רצונך בכך, להתייצב בה עם
עורך דין. היה ולא התייצבת לפגישת המהו"ת, בית המשפט יהיה רשאי להביא עניין זה
בחשבון לעניין הוצאות ההליך בסופו.
 
8. הנך רשאי להסכים עם שאר בעלי הדין בכל עניין הנוגע למועד פגישת המהו"ת או מקומה.
    בהעדר הסכמה לגבי אלה או לגבי זהות המגשר, הנך רשאי לפנות לממונה מטעם בית
המשפט לנושא פגישת מהו"ת.

*   מטעם המדינה או תאגיד יתייצב לפגישת המהו"ת נציג מטעמו, שהוא בעל תפקיד הבקיא
בפרטי התובענה, ורשאי הוא להתייצב עם פרקליט מטעם בעל הדין, אם הנך מתגורר דרך קבע מחוץ לגבולות המדינה ואינך נמצא בארץ, יתייצב לפגישת המהו"ת מיופה כוחך.

  ניתנה ביום 22 אוקטובר 2013

גורמים בתיק: 
 
שם התובעים: יעקב ושושי זכריה
 
ב"כ התובעים: ניסן זכריה ממשרד עו"ד ניסן זכריה
 
כתובת:הסתדרות XX חולון
 
טלפון:03-XXXX350
 
פקס:03-XXXX355
 
******************************************************************************************
שם הנתבעת ומודיעת הודעת צד ג': ג.א. אביב יזמות בנדל"ן בע"מ
 
ב"כ הנתבעת ומודיעת הודעת צד ג' : אלדד פסי ממשרד עו"ד עציוני, פסי ושות'
 
כתובת:מנחם בגין XX רמת גן
 
טלפון: 03-XXXX655
 
פקס:03-XXXX630

שמות מקבלי הודעת צד ג' : רוח סתיו בע"מ ואח'

כתובת: פארק תעשיות לב שרון, ת.ד 5002, קדימה 60920

 ******************************************************************************************
מהות התביעה: כספית
סכום התביעה: 150000.000

_____________________
שרית שפירו, עו"ד
ממונה לנושא פגישת מהו"ת
בתי משפט השלום מחוז תל אביב