הדפסה

זיסמן(אסיר) נ' משטרת ישראל/שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר ואח'

לפני כב' השופטת ורדה מרוז

העותרים
בנו זיסמן (אסיר)

נגד

המשיבים

  1. משטרת ישראל/שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר
  2. מדינת ישראל

<#1#>

נוכחים:
ב"כ העותר: עו"ד חן מאירי
ב"כ המשיבה: עו"ד כנרת צימרמן

פרוטוקול
ב"כ העותר:
אתייחס למסגרת הנורמטיבית המוסדרת בפקודה שחברתי בחרה לא להתייחס לכך.
פקודת החופשות על פי החלטת מפקד בית סוהר, כאשר הוא מזומן לדיון כבעל דין, מעטים עד מאוד כמות האסירים העונים לקטגוריה זו, מגישה אותה לביהמ"ש.
מדובר בעותר שב-13.8 צפוי לצאת לחופשה בת 96 שעות, 4 ימים כאשר רק באחרונה הוגשה עתירה המתייחסת לפתיחת מעצר הבית, אשר תלויה ועומדת לדיון בפני השופט טל ביום 5.8. שב"ס החליט לפתוח את מעצר הבית למעצר בית לילי בלבד.
אציין שנדמה לי שלשב"ס יש מדד מצבי רוח כאשר הוא בא וקולט את העותר, זו כבר פעם שלישית שאנו נקראים לפתחו של ביהמ"ש בעניין חופשותיו. העליון דחה את העתירה בעניין הפטריארך היווני אז קבעה כב' השופטת ברנט כי יש להשיבו לסבב חופשות. לאחרונה ביום 6.4 שוב מפקד בית הסוהר הגביל וסגר את חופשותיו של העותר כאשר הופעלו שנתיים מאסר חלף קנס , פקודה שהופעלה במעמד צד אחד, כאשר המדינה לא ידעה שעומד הסדר במרכז לגביית קנסות. ביהמ"ש המחוזי בירושלים הפעיל את הפקודה חרף ההסדר האמור, כאשר הוא קובע שאין סמכות לסטות מפסק דין חלוט בנוגע לרכיב הקנס באמצעות הסדר מול מרכז הגבייה. זו סוגיה העומדת ותלויה בפני ביהמ"ש העליון.
אני אטען שלאחר מכן כאמור שוב מפקד בית הסוהר סגר את חופשות העותר בטענה שיש מסוכנות בשל אותה הפעלת פקודת מאסר. בימ"ש זה קבע שיש לבחון מה יעלה בגורל הפקודה, העליון הפך החלטה זו, מפנה לפרו' הדיון בעניין הזה.
אף על פי כן ניתן לראות בכתב התשובה שב ונתפס המשיב על הטענה לפיה שככול שתבוטל הפקודה הוא יחזור לסבב חופשות. החלטה זו איננה רלוונטית עוד, והמשיב בחר לפתוח את מעצר הבית של העותר. אנו כאן בבקשה הומאנית. מדובר בעותר שהצהיר בפני שככל שהוא יצטרך לנסוע בפוסטות הוא לא מסוגל, הוא בן 67 הוא יוצא בשתיים לפנות בוקר, אזוק בידיו וברגליו, כאשר הוא סובל מפריצת דיסק בחוליות 4-5 עם הקרנה לרגל שמאל, בעיות נשימה, זוכה לסל תרופות שבועי.
אבקש להציג מסמך של רופאת בית הסוהר המבקשת ופונה שלאור בעיותיו הרפואיות, גם היא מודעת בבעיות אלה.
אנו לא מבקשים לתת לו פריבילגיה אלא לקזז את החופשה ל-3 ימים. אנו מבקשים שייצא לחופשה חריגה.
יש לעותר הפקדה בסך 10,000 ₪. יש התחייבות עצמית והפקדה במזומן. יש לו ערב שהוא גם עורך דין מוכר.
כרגע אין עיכוב ביצוע, הוא יושב על הקנס וזה נידון בביהמ"ש.
אתם הקפאתם את החופשות.
הדיון הוא על בקשה לעיכוב ביצוע. אנו ביקשנו לעצור את זה.
לא מדובר בדיון מהותי לגוף הערעור. הפרקליטות התנגדה וביהמ"ש חייב אותו להיות שם ואנו ביקשנו לפטור אותו מהנימוקים האלה, הוא אמר לי שככל שהוא יתבקש לצאת, הוא לא מעוניין בכך.

ב"כ המשיבה:
אין טענה שהוא לא יגיע.
אני אענה לחברתי בקצרה.
יש כאן טענה מאוד משמעותית של שיהוי. הדיון ידוע לעותר עוד לפני חודש. לפני החופשה הקודמת אליה יצאה. אמנם יש לו תנאים מקלים בחופשותיו, אך בכפוף לכך שיבצע את החופשות בנתניה.
עכשיו הוא מבקש לצאת

ב"כ העותר:
העותר הסכים שהוא מוכן לצמצם את שעות מעצר הבית, לעניין התנאי של נתניה – לא הובהר לו שהוא צריך לבצע את החופשה בנתניה.
הוא יצא לת"א עם מפקח שהוא עו"ד במקצועו.

ב"כ המשיבה:
לעותר יש תנאי שהוא חייב להיות בנתניה, ובמידה והוא מבקש לעשות החופשה בכל מקום אחר, זה משהו שצריך להיבחן , הוא צריך להגיע לביהמ"ש ולחזור ממנו. בהתעלם בשאר הנתונים, גם לצורך זה יש לעשות זאת מסודר מול משטרת ישראל שתקבע אם יש לה בעיה אם הוא יהיה בירושלים או לא.
מפי הרופאה אין לו שום מניעה לנסוע בפוסטה. מזה הוא לא שונה משאר האסירים. אף אחד לא טוען שזה נוח וזה תענוג.

ב"כ העורר:
בנסיעה הקודמת הוא התעלף.

ב"כ המשיבה:
הטענה היא עניין של שיהוי. חברתי יודעת איך לפנות ליחידה, במקרה זה כשפונים יומיים לפני הגשת הבקשה... הוא ידע על הדיון מראש. כשאסירים יודעים שהם ייענו הם פונים בבקשה יום לפני, גם מפקד בית הסוהר הסביר לו כי אינו יכול לבחון את בקשתו נוכח הזמן המועט שעומד לרשותו.
יש לו חוב כספי גדול מאוד, בעניין הזה ראוי לציין שלבית הסוהר בכל מקום שיש שינוי משמעותי לבית הסוהר סמכות ואף חובה לעצור את החופשה כדי לבחון את המסוכנות מחדש. זה נעשה אך כל פעם יש שינוי. בית הסוהר חייב לבחון את מידת המסוכנות.
אני חושבת שתקופת מאסר נוספת או חוב כספי מאוד משמעותי שהוא צריך לשלמו בפעם אחת ולא בחלוקה או ימשיך לרצות שנתיים מאסר... מבחינת בית הסוהר ביום הזה עלולה להיות החלטה שהיא הרת גורל.

<#2#>
החלטה
בפניי עתירה שעניינה לאפשר לעותר חופשה חריגה כדי להתייצב בביהמ"ש העליון בתאריך 27.7.14 בשעה 12:30 לדיון בבקשה שהגיש לעיכוב ביצוע פקודת מעצר חלף קנס.

העותר מרצה עונש מאסר בן 5 שנים ושישה חודשים בגין עבירות של הלבנת הון, זיוף מסמכים ומרמה ועושק.

בנוסף הושת עליו קנס בסך 4 מיליון ₪ או חלף מאסר לתקופה של שנתיים.

לאחרונה דחה ביהמ"ש המחוזי בירושלים את בקשת העותר שלא לבטל את פקודת המאסר חלף הקנס, ולפיכך נכון לעת הזאת הצטרפו למאסרו שנתיים ימים.

על החלטה זו של בימ"ש מחוזי בירושלים ערער העותר ובמסגרת הערעור הגיש את הבקשה לעיכוב ביצוע פקודת המאסר.

העותר כבן 69 טוען כי בשל מצב בריאותו הרעוע, הוא מתקשה לנסוע בפוסטה והדבר גורם לו לעילפון, כאבים ותחושות קשות.
בנסיבות אלו, העדיף העותר שלא להתייצב לדיון בביהמ"ש העליון דא עקא, ביהמ"ש העליון הורה לו להתייצב בהחלטה מיום 21.7.14. לפיכך הגיש עתירתו דנן בבהילות.

העותר זכאי מזה תקופה לחופשות אליהן הוא יוצא בתנאים, כפוף לערבויות והפקדת מזומנים, בפיקוח ערב ובתנאי שחופשותיו תקויימנה בעיר נתניה. לדבריו, לאחרונה אושרה לו חופשה בת 96 שעות וכן הקלו בתנאי מעצר הבית שהושתו עליו.
בנסיבות אלו טוען העותר כי ניתן לתת בו אמון ולאפשר לו חופשה חריגה שתאפשר לו להתייצב בבית המשפט העליון מבלי שיעבור את טלטול הדרך באמצעות הפוסטה אשר גורם לו לסבל רב.
בהיותו ער לחריגות בקשתו, הוסיף העותר וציין כי הוא נכון לקזז מימי החופשה הצפויה לו בחודש אוגוסט את מס' השעות בהן יבלה בבית המשפט העליון בירושלים.

לאחר ששמעתי את טיעוני בא כוח המשיב נחה דעתי כי אין בהם כדי להצדיק את הסירוב שניתן לבקשתו. משנמצא העותר מתאים לצאת לחופשות לאורך תקופה ממושכת וחופשות אלה אף הוגדלו מעת לעת, כמו גם אושרו לו שתי חופשות מיוחדות בעיר תל אביב לצורך מפגשים עם רש"א איני רואה מניעה מלהקל על סבלו של העותר ולאפשר לו יציאה לחופשה מיוחדת לדיון שיתקיים בעניינו בביהמ"ש העליון, על חשבון חופשתו הצפויה בחודש אוגוסט. \

לפיכך אני מקבלת את העתירה ומורה לשב"ס לאפשר את יציאתו של העותר לחופשה מיוחדת בתאריך 27.7.14 החל מהשעה 11:00 ועד לשעה 16:30 בתנאים ובערבויות כפי שנקבעו ליציאתו לחופשות דרך כלל. מובהר בזאת כי מניין השעות בהן ישהה העותר במהלך חופשתו המיוחדת יקוזז מכל חופשה שתאושר לעותר בהמשך. כמו כן, מובהר כי היה והדיון יסתיים בשעה מוקדמת, כי אז מחובת העותר לשוב היישר לבית הכלא ללא עיכוב במקומות אחרים.
בנסיבות אלו שב"ס יבטל את זימונו של העותר לדיון ביום 27.7 באמצעותו.

<#4#>

ניתנה והודעה היום כ"ו תמוז תשע"ד, 24/07/2014 במעמד הנוכחים.

ורדה מרוז , שופטת