הדפסה

זיאד נ' י. ד. ברזאני בע"מ

29 יוני 2015
לפני:
כב' הרשמת כרמית פלד
התובע:
חושיה זיאד
ע"י ב"כ: עו"ד רושרוש
-
הנתבעת:
י. ד. ברזאני בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד גוטניק
החלטה
לאחר ששקלתי שנית את בקשת הצדדים בענין העברת הדיון בתביעה לבית הדין האיזורי לעבודה בירושלים מצאתי לשנות מהחלטתי הקודמת מיום 15/6/15, וזאת מהטעמים הבאים.

בהתאם לתקנה 3(א)(1) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב 1991, הסמכות המקומית לדון בתביעת עובד נגד מעסיקו נתונה לבית הדין שבאיזור שיפוטו נמצא מקום העבודה של העובד, או שבאיזור שיפוטו בוצעה העבודה. התקנה קובעת שתי חלופות שונות שמכוחן נקנית סמכות מקומית. בעוד ש"מקום ביצוע העבודה" פורש  ע"י בית הדין הארצי כמקום ביצוע עיקר העבודה בפועל, הרי ש"מקום העבודה" פורש באופן רחב, גם כמקום בו מצוי מרכז מפעלו של המעסיק או מקום בו מצוי משרדו הרשום של המעסיק (ר' בר"ע (ארצי) 36623-11-13 דב מרכוס נגד סולאר פרופיט ישראל בע"מ, פורסם בנבו (4/2/14) והאסמכתאות הנזכרות שם).
לתובע קיימת הזכות לבחור את איזור השיפוט בהתאם לכללי הסמכות הקבועים בדין.
יחד עם זאת, מעת שהגיש התובע את תביעתו לבית הדין האיזורי לעבודה בתל אביב הרי שהצדדים אינם סוברנים להחליט על מקום קיומו של הדיון ואינם רשאים להסכים על העברת הדיון לבית דין אחר.
ככל שאכן קיימת לבית הדין האיזורי לעבודה בתל אביב סמכות מקומית לדון בתביעה, ימשיך ההליך להתנהל בבית הדין האיזורי לעבודה בתל אביב, אליו הוגשה התביעה מלכתחילה.
הצדדים יגישו עד יום 29/7/15 תצהירים במסגרתם יתייחסו לשאלת מקום ביצוע העבודה.
לעיוני ביום 1/8/15.

ניתנה היום, י"ב תמוז תשע"ה, (29 יוני 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.