הדפסה

זוברמן(טל) ואח' נ' כהן ואח'

לפני

כב' השופטת תמר בר-אשר צבן

התובעת
מרים זוברמן (טל)

נגד

הנתבעים

  1. הילה כהן
  2. אילן כהן
  3. קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

המודיעה לצד שלישי

קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

נגד

הצדדים השלישיים

  1. הילה כהן
  2. אילן כהן

בא-כוח התובעת: עו"ד דורון גנסין
בא-כוח הנתבעת 3 והמודיעה לצד שלישי : עו"ד עוזי לוי

החלטה

1. בהמשך להחלטה מהדיון היום (1.3.2015) ובהסכמת באי-כוח התובעת והנתבעת 3 (קרנית), ימונה ד"ר שרגא רוזנר למומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה (להלן – המומחה).  

2. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים שימציאו לו באי-כוחם של בעלי הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצב ה הרפואי כתוצאה מתאונת הדרכים מיום 1.5.2012.

חוות-דעת המומחה תוגש לבית המשפט ולצדדים לכל המאוחר עד יום 1.6.2015.

3. שכר-טרחת המומחה יהיה בסך של 4,500 ₪ וישולם ישירות למומחה.

בשלב זה תשלם הנתבעת 3 (קרנית) למומחה את שכרו, ובתום ההליך יוחלט מי מהצדדים יישאב במלוא שכר המומחה.

כדי להימנע מעיכובים בתשלום שכר המומחה, הגוררים עיכובים בהגשת חוות-דעתו, מתבקש המומחה להמציא לנתבעת 3 חשבונית בהקדם האפשרי.

4. עיון ביום 2.6.2015 או עם קבלת חוות-דעת המומחה, המוקדם מביניהם, לשם קביעת המשך ההליכים בתובענה.
 
המזכירות תשלח החלטה זו אל באי-כוח בעלי הדין ואל המומחה.

ניתנה היום, י' אדר תשע"ה, 01 מרץ 2015, בהיעדר הצדדים.