הדפסה

זהבי נ' זהבי

בפני
כב' השופט בנימין יזרעאלי

מבקש

גד זהבי

נגד

משיבה

אילנה זהבי

החלטה

האמור בסעיף 16 לתגובה זו אינו ברור שכן המועד שנקבע להגשת התצהירים לא היה מותנה כלל בקיומו של קדם משפט, ולפיכך היה על המשיבה להגישו ללא קשר לאמור בסעיף זה.
יחד עם זאת לאור האמור בסעיף 17 וכן נוכח העובדה שהמבקש עותר לדחיית הדיון מטעמים רפואיים, סבורני כי נכון יהיה לאפשר למשיבה להגיש תצהיר עדות ראשית מטעמה, וזאת על מנת שכל הטענות יהיו פרושות בפני ביהמ"ש בבואו להכריע במחלוקת.
בנסיבות אלו ולמרות שדעתי אינה נוחה מכך סבורני כי נכון יותר יהיה לדחות את מועד הדיון הקבוע ליום 29.4.14.
לפיכך הריני מורה כי על המשיבה להגיש תצהיר עדות ראשית מטעמה בתוך 30 יום.
במקביל יגישו הצדדים בתוך 5 ימים מועדים מתואמים עד הפגרה, לקביעת קדם משפט מסכם לאחר מועד הגשת תצהיר המשיבה, על מנת שככל הניתן ייקבע הדיון בהתאם ובו יינתנו הנחיות מתאימות ו/או מועד מתאים לישיבת הוכחות.

המזכירות תשלח לאלתר העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ז ניסן תשע"ד, 27 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.