הדפסה

זגורי נ' א.ר. קירור נוי בע"מ

31 דצמבר 2014
לפני:
כב' הרשמת מירי שי-גרינברג

התובע:
מנחם זגורי
ע"י ב"כ: עו"ד מיכאל דינציס
-
הנתבעת:
א.ר. קירור נוי בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד רן יסעור

החלטה

לפני תצהיר גילוי מסמכים מטעם הנתבעת

1. בהתאם להחלטת בית הדין מיום 25/11/14, "הצדדים יגישו עותק מתצהירי הגילוי על נספחיהם לתיק בית הדין" (ההדגשה הוספה) . לא זו אף זו: באותה החלטה הונחתה הנתבעת, ברחל בתך הקטנה, למסור "פרטים נוספים כדלקמן:
א. חוזה עבודה או הודעה בכתב על תנאי עבודה.
ב. דוחות נוכחות או רישומים אחרים שניהלה הנתבעת בדבר שעות עבודתו של התובע, וזאת בין היתר בשים לב לחובות הנתבעת כמעסיק בהתאם לחוק הגנת השכר, והסעד המתייחס לתשלום שעות נוספות.
ג. פירוט תשלומים ששולמו לתובע עבור דמי הבראה לכל אורך תקופת העבודה. הפירוט יתייחס לסכום ששולם, החודש שבו שולם ובגין כמה ימי הבראה.
ד. דו"ח עדכני מקרן הפנסיה, בדבר הסכומים הצבורים לזכות התובע בחברת כלל, ברכיב הפיצויים וברכיב התגמולים".

2. תצהיר הגילוי לא כולל כל נספח שהוא, ודאי שאינו כולל את הפרטים שנדרשה הנתבעת למסור לבית הדין. לפיכך, תצהיר הגילוי שהגישה הנתבעת (באיחור) אינו עונה לדרישות בית הדין, ודינו להימחק.

3. לא יאוחר מיום 4//1/15 יוגש תצהיר גילוי מסמכים חדש מטעם הנתבעת, ערוך כדין ו מפורט.

ניתנה היום, ט' טבת תשע"ה, (31 דצמבר 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.