הדפסה

זגורי נ' איילון חברה לביטוח בע"מ

בפני
כבוד ה שופטת שרון צנציפר הלפמן

תובעים

שלמה שי זגורי

נגד

נתבעת

איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בהסתמך על הנתונים המצויים בתיק בית המשפט ולאחר עיון בתחשיבי הנזק שהוגשו מטעם הצדדים, הצעת הפשרה של בית המשפט היא: 93,500 ש"ח, לא כולל אגרות ושכ"ט עו"ד.

התובעת ישיב אם הוא מקבל את הצעת בית המשפט או דוחה אותה תוך 30 יום מהיום.

הנתבעת תודיע עמדתה תוך 30 יום מקבלת תגובת התובעת.

בהעדר הסכמה, יוגשו תצהירי עדות ראשית בצרוף כל הנספחים הרלבנטיים.
תצהירי התובע עד ליום 1.10.15.
תצהירי הנתבעת עד ליום 1.11.15.

עדים שלא ניתן להגיש עדותם בתצהיר, תוגש בקשה במועדים הנקובים לעיל בצרוף שם, כתובת ותמצית העדות.

בעלי הדין ימציאו עותק מתצהירי העדות הראשית ותיק המוצגים לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן.

ככל שבכוונת הנתבעים להגיש תצהירי חוקרים, יוכנו תצהירים אלה ויהיו בידי ב"כ הנתבעים במועד הדיון כמפורט להלן. בדיון יחליט בית המשפט על מועד הגשתם.

נקבע לקדם משפט (לאחר תצהירים) ליום 30.11.5, שעה 10:30.

ניתנה היום, ט"ו סיוון תשע"ה, 02 יוני 2015, בהעדר הצדדים.