הדפסה

זאפ גרופ בע"מ נ' אלמלח

בפני
כב' השופט משה הולצמן

המבקש
הנתבע

יובל אלמלח

נגד

המשיבה
התובעת

זאפ גרופ בע"מ

החלטה

בפני בקשה מטעמו של המבקש לביטול פסק דין שניתן ביום 26.10.2014, בהעדר התייצבותו לדיון.
המבקש טען בבקשתו כי לא קיבל הזמנה לדיון, וכי ההודעה האחרונה שהומצאה לו הינה מתאריך 28.8.2014 לגבי בקשת המשיבה לדחות את הדיון שנקבע לחודש ספטמבר 2014 . בנוסף טען שיש מקום לברר את טענות ההגנה שהעלה בבקשתו למתן רשות להתגונן.
המשיבה הגישה תגובה מטעמה והביעה התנגדות לבקשה לביטול פסק דין, ולכך הוגשה תשובה מטעם המבקש.
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים מצאתי לנכון להורות על ביטול פסק הדין, וזאת כנגד ובכפוף לתשלום הוצאות על ידי המבקש.
המבחנים העיקריים לצורך ביטול פסק הדין הינם- האם הוצגו טעמים המצדיקים את העדר התייצבותו לדיון במועד שנקבע , והאם המבקש העלה טענות הגנה הראויות לבירור, כאשר בשלב זה של ההליך המשפטי אין מדקדקים בבדיקת הטענות, או בדרכי הוכחתן, וכן יש ליתן את המשקל המתאים לכך שזכות הפנייה לערכאות שיפוטיות הינה בבחינת זכות יסוד.
טענתו של המבקש שלפיה לא נמסרה לו הודעה על דחיית מועד הדיון מיום 22.9.2014 ליום 26.10.2014 מוקשית בעיני מהטעמים הבאים- ההחלטה בעניין דחיית מועד הדיון, שניתנה בהמשך לבקשת המשיבה, ניתנה ביום 31.8.2014, ועל פי רישום של המזכירות בתיק תוכן ההחלטה הודע למבקש ביום 3.9.2014, כלומר- בסמוך למתן ההחלטה. מעבר לכך, ביום 14.9.2014 הוגשה בקשה מטעמו של המבקש שכותרתה- "בקשה להחזיר את הדיון לתאריך המקורי ב- 22.9.2014", ובמסגרתה טען שסירב לבקשתו של ב"כ המשיבה לדחיית הדיון לחודש אוקטובר 2014, ופשיטא שאם דרש להחזיר את מועד הדיון הקודם הרי שידע על מועד הדיון החדש, מה גם שציין בבקשתו כי מועד הדיון נדחה לחודש אוקטובר.
לאור האמור לעיל, ומכיוון שיש להחזיק את המבקש כמי שידע על מועד הדיון, אין מקום להורות על ביטול פסק הדין מטעמים שבחובת הצדק.
למרות זאת, ולאחר שעיינתי בטענות ההגנה שהעלה המבקש, נראה לי כי יש מקום לערוך בירור ענייני בטענות הצדדים לגופן, ומבלי שיש בכך כדי לחוות דעה לגבי משקלן, או סיכויי קבלתן, וכן יש ליתן בנסיבות העניין משקל מתאים לזכות הפנייה לערכאות שיפוטיות.
יחד עם זאת, יש מקום, בנסיבות העניין, להתנות את ביטול פסק הדין בתשלום הוצאות למשיבה, אשר שלא כמו המבקש, טרחה והתייצבה לדיון, תוך ביטול זמנה, ולפיכך הנני מורה כי המבקש יפקיד בקופת בית המשפט סכום כולל של 850 ₪ בתוך 30 יום ממועד מתן החלטה זו.
ככל שהסכום הנ"ל יופקד בקופת בית המשפט במלואו ובתוך המועד הנ"ל יחשב פסק הדין כמבוטל, והמזכירות תעביר את הסכום שהופקד ישירות למשיבה, כנגד המצאת פרטי חשבון בנק לצורך ביצוע העברת הכספים אליו.
ככל שהסכום יופקד, המזכירות מתבקשת לנתב את התיק לרשם/ת בכיר/ה , ו להודיע למותב החדש על הפקדת הסכום הנ"ל לצורך קביעת דיון הוכחות במעמד הצדדים.
המזכירות תודיע לצדדים.

ניתנה היום, י"ז כסלו תשע"ה, 09 דצמבר 2014, בהעדר הצדדים.

משה הולצמן, שופט