הדפסה

ותד נ' עמותת אלנפאא למען הקשיש ג'ת

06 אוקטובר 2014

לפני:

כב' הרשמת שגית דרוקר

התובע
נהלה ותד ת.ז XXXXXX584

-
הנתבעת
עמותת אלנפאא למען הקשיש ג'ת

פסק דין

1. בהתאם להחלטה מתאריך 2.6.14 היה על הנתבעת להגיש כתב הגנה מטעמה תוך 15 יום שיומצא לה כתב התביעה. כתב התביעה הומצאה לנתבעת בתאריך 12.6.14 אולם עד למועד זה טרם הוגש כתב הגנה.

2. בתאריך 3.9.14 עתר התובע למתן פסק דין בהעדר הגנה. בהתאם להחטלה מתאריך 3.9.14 היה על הנתבעת להגיש לבקשה תוך 15 יום. על אף האמור עד למועד זה טרם הוגשה תגובה.

3. אשר על כן, בהעדר כתב הגנה מטעמה שלא הוגש על אף שחויבה להגישו בהתאם להחלטה מיום 2.6.14 , ולאור האמור בתביעה, הנני מחייב ת את הנתבעת לשלם לתובע כדלקמן:
א. פדיון חופש בסך של 535.39 ₪.
ב. הודעה מוקדמת בסך של 3,096 ₪.
ג. דמי הבראה בסך של 3,403 ₪.
ד. פיצויי פיטורים בסך של 22,198 ₪.
הסכומים הנ"ל ישולמו בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 1.6.14, ועד ליום התשלום המלא בפועל.

4. כן תשלם הנתבעת לתובע סך של 750 ₪ – בגין הוצאות משפט.

5. על הנתבעת לשלם את הסכומים הנ"ל תוך 30 יום ממועד קבלת פסק דין זה.

6. מזכירות בית הדין תדאג לשלוח העתק פסק דין זה לנתבעת.

ניתן היום, י"ב תשרי תשע"ה, (06 אוקטובר 2014), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .