הדפסה

ורטנסקי נ' שהם ואח'

בפני
כב' הרשם אורי פוני

התובע

מיכאל ורטנסקי

נגד

הנתבעים

 1. שופט אורי שהם
 2. שופט אליקים רובינשטיין
 3. שופט צבי זילברטל
 4. רשמת ליאת בנמלך
 5. שופט חנן מלצר
 6. שופט יצחק עמית
 7. רשם גיא שני
 8. שופט אשר גרוניס
 9. עו"ד דני בן טובים
 10. הנהלת בתי המשפט – תקבולים מטה 52162
 11. שרת המשפטים ציפי ליבני
 12. שופט ניל הנדל
 13. שופט נעם סולברג
 14. שופט סלים ג'ובראן
 15. שופטת עדנה ארבל
 16. שופטת מרים נאור
 17. נציבות תלונות ציבור על שופטים
 18. עו"ד רונית זמיר (פורמלי)
 19. שופטת סיגלית אופק
 20. שופטת לימור רייך
 21. שופטת כוכבה לוי
 22. פרקליטות המדינה
 23. שופט יורם דנציגר
 24. שופט עוזי פוגלמן
 25. שופטת תמר סנונית
 26. רשמת נלי רוסמן גליס

החלטה

1. התובע הגיש תביעה כספית כנגד הנתבעים.

2. כתב התביעה המשתרע על פני 26 עמ' ו-141 סעיפים מייחס לנתבעים עוולות של רשלנות, הפר חובה חקוקה ולשון הרע, תקיפה ,עוולה חוקתית פגיעה באוטומניה וזדון.

3. הנתבעים 1-8, 12-16, 2324 מכהנים כשופטים בבית המשפט העלין, נתבעת מס' 11 הינה שרת המשפטים. נתבעים 19-22 ו-25-26 מכהנות כשופטות במערכת בתי המשפט.
נתבע 9 הינו עובד בבית המשפט העליון ואחראי על בעלי דין בלתי מיוצגים.
נתבעת מס' 10 הינה הנהלת בתי המשפט.
נתבעות 19-18 אחראים על נציבות תלונות הציבור על שופטים ותובעת מס' 22 הינה פרקליטות המדינה במשרד המשפטים.

4. מכתב התביעה עולה כי הנתבע מנהל הליכים משפטיים בבית המשפט לענייני משפחה ברמת גן.

5. טרוניותיו של התובע מתייחסות לאופן פעולותיהם של כל אחד מהנתבעים בהתאם לערכאה שבה הוא מכהן ולטיב החלטותיהם.

6. במסגרת תביעתו הנ"ל עותר התובע לפטור אותו מתשלום אגרה והפקדת ערובה ו/או ערבון.
בבקשתו טוען התובע כי הינו מתגורר בבית הוריו אשר גרים בשכירות בגבעתיים.
עוד מציין התובע כי עקב מצבו הרפואי נקבעו לו אחוזי נכות בשיעור של 100% ובגינן הוא מקבל קצבה בסך של 2,180 ₪ מהמוסד לביטוח לאומי. בנוסף אין לתובע אפשרות להעזר בקרובי משפחה על מנת לבקש סיוע במימון האגרה.
לאור מצבו הרפואי והכלכלי נטען כי אין בידו את האמצעים לתשלום האגרה.

7. המדינה מתנגדת לבקשה מהנימוקים הבאים: כתב התביעה אינו מגלה עילה ביחס לנתבעים 1-8, 12-16, 19-21 ו-23-26 שכן הם נהנים מחסינות שיפוטית. לגבי יתר הנתבעים כתב התביעה אינו מגלה עילה כלשהי ומדובר בתביעה שהינה קנטרנית וטורדנית.

המדינה מוסיפה וטוענת כי למסכת העובדתית כפי שהיא נטענות מכתב התביעה הרי שמדובר לכאורה בהשגותיו של התובע בגין החלטות שיפוטיות שניתנו בערכאות השונות.
על החלטות אלה ניתן להשיג בדבר הקבועה בדין דהיינו הגשת ערעור ובכל מקרה אין הם מהוות עילה ובסיס לתביעה אזרחית.

8. תשלום האגרה הוא תשלום חובה המוטל על כל מתדיין עם פתיחת ההליך. תקנות בתי המשפט (אגרות) תשס"ז 2007 מכילות רשימה סגורה של מקרים בהם יינתן פטור מאגרה. בכל מקרה אחר בו מוגשת בקשה לפטור מאגרה יוענק הפטור רק בהתקיים שני תנאים מצטברים בעניינו של מבקש הפטור, התנאי הראשון הינו העדר מסוגלות כלכלית התנאי השני כי ההליך מגלה עילה.
באשר לתנאי הראשון נדרשת הוכחה הכוללת תיעוד ואסמכתאות שונות וכן תצהיר. באשר לתנאי השני, בית המשפט בוחן האם עילת ההליך שהוגש אינה קלושה. מדובר ברף שאינו קבוע, ועניינו בחינה לכאורית של העילה, כדי לוודא שאין מדובר בהליך חסר סיכוי ממש.
על בית המשפט הדן בבקשה לפטור מאגרה לבחון אם אין המדובר בהליך סרק, בהליך שאין לו תכלית ואין לו יסוד בדין או בעובדה.

9. לאור הכללים הנ"ל ולאחר שעיינתי ושקלתי את טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.
בנסיבות העניין מוכן אני להניח כי מצבו הכלכלי של התובע ומצבו הרפואי אכן מצביעים על העדר יכולת כלכלית לשאת בתשלום האגרה.
יחד עם זאת לא שוכנעתי כי בנסיבות אלה מתקיים התנאי השני הנדרש למתן פטור.

10. אין מחלוקת כי הנתבעים נושאים במשרה שיפוטית בערכאות השיפוט הקיימות במדינה.
בשל מעמדם זה נקבע בסעיף 8 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) כי כנגד נושאי משרה כפי המקרה שבפני לא תוגש תביעה על עוולה שעשה במילוי תפקידו השיפוטי. על פי ההלכה הפסוקה יש לאפשר הגשת תביעה כנגד המדינה רק באותם מקרים חריגים שבהם הפעולות מבוצעות בזדון או תוך חריגה מסמכות.
מעיון בכתב התביעה עולה כי אין התובע מייחס למי מהנתבעים פעולות זדון או חריגה מסמכות.
ככל שניתן להבין משלל הטענות בכתב התביעה הרי שעולה כי התובע לא היה מרוצה מהחלטות שיפוטיות שניתנו בעניינו על ידי מי מהנתבעים. אי שביעות רצון זו אינה יכולה להיות בסיס עובדתי לקיום עילה כנגדם.

כפי שהוסבר לעיל בפני התובע עמדו במועדים הרלבנטיים אמצעי של הגשת ערעור על מנת לשנות את ההחלטות בעניינו.

11. בנסיבות האמורות לעיל ומשהגעתי למסקנה כי כתב התביעה אינו מגלה עילה יש לדחות את הבקשה.
אשר על כן הבקשה נדחית.
התובע ישלם את האגרה בתוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה.

לא תשולם האגרה במועד תימחק התביעה ללא התראה נוספת.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ט חשוון תשע"ה, 12 נובמבר 2014, בהעדר הצדדים.