הדפסה

ורדי נ' חב' א.ב. שיקום נתניה 1997 בע"מ ואח'

בפני כב' השופט ארז יקואל – סגן הנשיאה

התובע/המבקש
מאיר ורדי

נגד

הנתבעים/המשיבים

  1. חב' א.ב. שיקום נתניה 1997 בע"מ
  2. שאול בוארון
  3. יהודית בוארון
  4. אורן בוארון
  5. שאול נבון
  6. לילך נבון

<#2#>
נוכחים:
התובע בעצמו
הנתבעים 2-4 בעצמם

פרוטוקול

התובע:
שבית המשפט מבהיר לי את המסגרת הדיונית – בקשה על פי פקודת ביזיון בית המשפט, אני שב וחוזר על האמור בבקשה ובכתובים מאז ועד כה.
אני מבקש להוסיף בפני בית המשפט את עיקרי הבקשה, כדלקמן –
הסעד שנתבקש בתביעה שלי כנגד המשיבים, בתיק זה, היה מניעת מטרדים באופן כללי, אומנם היה הסעד שהתבקש שכלל את המטרדים של הצפת מי גשם והריסת קירות וכו', יחד עם זאת אני מפנה לסעיף 37 ד' בתביעה שהוגשה בתיק שבכותרת ושם כתוב ומטרדים נוספים אצל התובע. לכן, כבוד בית המשפט שנתן את פסק הדין ולאחר ששמענו במשך חמש שנים מסכת ארוכה של מטרדים ותקיפות בעשרות מקרים ואירועים, בית המשפט נתן פסק דין של צו מניעה כללי כדי שיכלול את כל מה שיקרה ובהתאם לסעד שהתבקש שאומר מטרדים נוספים מבלי להגדירם ולכנותם. לכן צו המניעה הוא כללי וכולל כל מטרד וכתוב כל מטרד שהוא שהנתבעים יבצעו לאחר מתן פסק הדין.
ובכן, גם בשנות המשפט לא היינו מוגבלים בדיוק, ניתן צו להוריד את יריעות הפלסטיק וכן להסיר חדר שהם בנו, שלא צפינו שהם יבנו אותו, אותו דבר עניין ההוסטל. יש פה צו מניעה כנגד מטרד, המטרד הוא ליחיד לפי פקודת הנזיקין סעיף 44, המטרד הוא עבירה על חוק המפגעים 1961, לפי חוות דעת המומחה עמוס יפה, בעל תואר שני באקוסטיקה, אושרו העבירות הללו, יתרה מכך אושרו עבירות על חוק המפגעים רעש סביר ויש עוד עבירה, העבירות שנעברו הן כאלו – סעיף 44 לפי פקודת הנזיקין, מצטט מחוות דעתו של המומחה לעניין העבירות.
יש דוח מומחה, לא ראיתי שהמשיבים הביאו דוח מומחה מטעמם שסותר את דוח המומחה.
אני רוצה לומר שמטרד של רעש לא נקבע רק באמצעות התקנות למניעת מפגעים רעש בלתי סביר ותקנות למניעת רעש. התקנות האלו באו לעזור בהוכחה של מטרד רעש, אבל הן אינן ההוכחה היחידה. אפשר להביא הוכחות לרעש בלתי סביר באמצעות עדים ובאמצעים אחרים. לשאלת בית המשפט, האם אלו העדים שרציתי להביא, אני משיב שרציתי להביא עד נוסף, מסרתי תצהירים של עדים, אני מעוניין שהם יבואו לעניין הרעש ושיבוא המומחה לעניין הרעש. גם המשיבים ביקשו לזמן את המומחה לעניין הרעש ובית המשפט החליט שהדבר לא ידון באותו שלב של הדיון. יש לי גם עדים נוספים שבמשך הזמן התווספו ובהחלט יכולים להעיד על הרעש.
אני רוצה לומר שהמטרד באמצעות רעש איננו נמדד באמצעות עוצמתו, בית המשפט העליון קבע שגם טפטוף מונוטוני של מי גשם הוא מטרד של רעש. המטרד נקבע באמצעות ההמשכיות שלו וכאן יש לי הוכחות, צילומים והקלטות שנבחנו על ידי המומחה, שהמטרד הזה מתקיים כל יום במשך שנים מעלות השחר ועד צאת החמה ולתוך הלילה וגם בשעות הקטנות של הלילה.
ובכן, לא רק הדציבלים או אין צורך בדציבלים כדי להוכיח רעש למרות שבמקרה שלי יש גם את עניין הדציבלים שהמומחה שלי קבע שלפי התקנות מניעת רעש, גם נעברו עבירות.
פסק הדין לא מולא על ידי הנתבעים, גג העץ לא הוסר משום שלפי פסק הדין יש להסירו לפי היתר הבנייה, ולפיו היתר הבנייה אין גג עץ. המרפסות שבנו הנתבעים הם בניגוד לחוק תכנון והבנייה כי אין לבנות מרפסות בקו צדי לחלוטין, אין להבליט מקו בנייה צדי והנה רובו רובו של הרעש נגרם מהעובדה. התקנות למניעת רעש מגדירות בניין כפי שמגדיר אותו חוק התכנון והבנייה, האחרון מגדיר בניין כשטח המוקף על ידי גדר.
לאור כל זאת, אני אומר שהאנשים של ההוסטל יושבים במרחק אפס מהבניין שלי, לא במרחק שלש שישה מטר ולא שלושה מטר.
לכן אבקש לקבל את הבקשה לביזיון בית המשפט ולדון בה וברור שהסעד של צו מניעת מטרדים היה כלול.

הנתבע 2:
התובע אומר שיש רעש בלתי סביר. אנחנו מדברים על אנשים מוגבלים, הוא טוען גם שאנחנו אפס מהבית שלו במרפסת, הוא מדבר על היתרי בנייה, אין לו בכלל היתרי בנייה. אין לו שום כלו. המרחק ביני לבינו קיים לשלושה מטר פלוס שלושה מטר שלנו, כך שכל דבריו הוא חוזר עליהם, אותו דבר, בבית משפט פה ובנתניה, בתל אביב, בכל מקום הוא חוזר על אותם דברים. אי אפשר להמשיך עם זה. היינו פה ועשינו סולחה, הלכנו לסגן ראש העיר הוא אמר לו ואני אמרתי לו ששנינו לא מתלוננים אחד על השני, סגרנו את העניינים, אני הסכמתי והוא הסכים. סגן ראש העיר אמר שצריך להכניס פקח שיראה שלא חרגנו ובאותה מידה גם אצלו, הוא התנגד בכל תוקף שפקח ייכנס אליו אפילו ס"מ אחד בתוך הבית. מצאנו את דרך המל לאחר הדיון האחרון אך לא המשכנו אותה.

הנתבע 4 :
הצו שניתן במסגרת התיק העיקרי לא ניתן כנגד ההוסטל או הדיירים שלו.
בפעם הראשונה שביקשתי לזמן את העד, אחרי זה ביקשתי למחוק את חוות הדעת שלו.
על הפרגולה שהוא מדבר, לא נרשם שצריך להסיר אותה אלא להזיז אותה אחורה וכך נעשה.

התובע:
יש לי היתר בנייה.
כל הטענות ההנדסיות שלהם צריכות להיות על ידי עד מומחה, אין לעדות שלו שום ערך בלי חוות דעת מומחה.
הפגישה שהייתה אצל חברו של שאול בוארון, הייתה אלא ניסיון סחיטה נוסף. יש לי תביעה אישית נגד הרב והוא התנה מתן טופס 4 בהסרת התביעה.
בשום מקום הנתבעים לא הראו לאף אחד הסכם עם משרד הבריאות שיש להם וגם אם יש להם, הוא לא ניתן בסמכות משהבניין שלהם הוא בצווים תלויים להריסה, אין לו טופס 4 כבר 15 שנה אבל הנקודה העיקרית היא, אפילו אם היה להם רישיון, זה לא משנה, אסור להם להטריד, לעשות רעש.
<#3#>
החלטה

החלטה תישלח לצדדים בדאר.

בית המשפט מאחל לצדדים שנה טובה וגמר חתימה טובה.
<#4#>

ניתנה והודעה היום ג' תשרי תשע"ו, 16/09/2015 במעמד הנוכחים.

ארז יקואל , סגן נשיאה