הדפסה

ורדי נ' בועז ואח'

מספר בקשה:3
בפני
כב' השופט צבי ויצמן

המבקש

מאיר ורדי

נגד

המשיבים

  1. רינה בועז
  2. ב"כ היעוהמ"ש- פרקליטות אזרחית

החלטה

המבקש עותר למתן אורכה להגשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט השלום בנתניה מיום 4.5.14 בת.א 28712-07-12 ובצידה הגיש אף בקשה לפטור מאגרה וערבון.
לטענת המבקש הוא ניסה להעביר את בקשת רשות הערעור במועדה, ביום חמישי שלאחר חג השבועות (5.6.14), באמצעות מערכת "נט המשפט", ואולם בשל תקלה במערכת לא עלה בידו להגיש את בקשת רשות הערעור אלא ביום ראשון שלאחרי כן , היינו ביום 8.6.14.
לטענתו בנסיבות העניין יש ליתן לו את האפשרות להגיש הבקשה שכן אי הגשת הבקשה במועדה נבעה מסיבה שאינה בשליטתו.

זאת ועוד, המבקש מוסיף ועותר לקבלת פטור מתשלום האגרה והפקדת הערבון בגין בקשת רשות הערעור שכן לטענתו מצבו הכלכלי אינו מאפשר לו לעשות כן. המבקש תומך בקשתו בהחלטות שונות על מספר ערכאות אשר פטרו אותו בעבר מתשלום האגרה.

המשיבה 1 (להלן – המשיבה) מתנגדת למבוקש וטוענ ת כי המבקש הינו תובע סידרתי המנהל עשרות הליכים בבתי המשפט וכי שתי בקשות ערעור קודמות שהגיש נמחקו ע"י ביהמ"ש. יתר על כן לטענת המשיבה טענות בקשת רשות הערעור אינן ברורות ולא ברור על מה מבקש בעצם המבקש לערער מאחר אין בהחלטת בית המשפט כל הוראה אופרטיבית הפוגעת בו.
ב"כ היועהמ"ש לא הגיש תגובתו לבקשה לפטור מאגרה.
מיד יאמר, אחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור התקשתי אף אני למצוא מהו הסעד האופרטיבי אותו מבקש המבקש בבקשתו לרשות ערעור, המבקש אומנם משיג על קביעות כאלו ואחרות של בית המשפט (דוגמת קביעת בית המשפט כי מר מלכה , אשר מונה מטעם הצדדים לבצע את הפעולות הנדרשות לקבלת טופס 4, פעל נמרצות לצורך כך) אך לא ברורה תכלית ן של השגות אלו . למעשה דווקא על הסע' האופרטיבי היחיד בהחלטת בית המשפט, בו נקבע כי אין מקום להתיר הודעת צד ג' מבהיר המבקש כי עליו אינו מבקש לערער (ראה סע' 68 לבקשתו).
יחד עם זאת ועל אף שכך לא אמנע מהמבקש את עצם הגשת בקשת הערעור בשל האיחור הקל שאיחר בהגשתה. אומנם ע"פ פסיקת בתי המשפט לא יקל בית המשפט ראשו אף באיחור בן יום אחד בבואו לבחון מתן היתר לחריגה מן המועד הקבוע החיקוק, ואולם אני סבור כי ככל שנמנע מאדם במועד האחרון המותר בחיקוק להגיש כתב בית דין מטעמו בשל תקלה שאינה בשליטתו, כגון תקלה בתוכנת "נט המשפט", הדבר מהווה עילה למתן אורכה ככל שהוכח שהמסמך הוגש מיד לאחר תיקון התקלה.

בנדון כאשר על פי הנטען הוגשה בקשת רשות הערעור במועד המוקדם ביותר לאחר שתוקנה התקלה במערכת "נט המשפט" הרי שהעיכוב בהגשה לא נוצר מחמתו של המבקש ואין לזקוף זאת לחובתו.

מאידך את בקשתו של המבקש לפטור מתשלום אגרה והפקדת ערבון אני מוצא לקבל אך ורק באופן חלקי, ואבהיר -

המבקש אומנם צירף ראיות ליתרות חובה שנצברה בחשבונות בנק שברשותו וכן חובות רבים בתיקי הוצל"פ, כמו כן צורפו ע"י המבקש מספר החלטות שניתנו בשנתיים האחרונות הפוטרות אותו מ תשלום אגרה, דבר שיש בו להוות ראיה לכאורה לחוסר יכולת כלכלית (ראה תקנה 14 (ד) לתקנות בתי המשפט (אגרות) התשס"ז - 2007) , אלא שכפי שנמצא במספר החלטות שניתנו בעניינו של המבקש אין להתעלם מכך שלא ברור מתוך בקשתו מה הן מקורות מחייתו וכמו כן לא הוכיח המבקש נסיון אמיתי וכן להסתייע בצדדים שלישיים לצורך עמידה בתשלומים וההפקדות הנדרשים (ראה החלטת כב' הרשם גיא שני בעע"ם 2269/14 מאיר ורדי נ. ועדת ערר מחוז מרכז רמלה (2014) והחלטת כב' הש' ח. קינר בע"א 13672-12-12 ורדי נ' בוארון (2013)). יצויין כי בהחלטות הנזכרות ניתן למבקש פטור מאגרה ואולם הוא חוייב בהפקדת ערבון בסכומים מתונים הנעים בין 3500 ₪ ל- 4000 ₪.

לפיכך בשים לב לטיבה של בקשת רשות הערעור וסיכוייה ובהתייחס למצבו הכלכלי הנחזה של המבקש אני פוטר אותו מתשלום אגרה אך מחייבו בהפקדת עירבון בסך 3000 ₪ בלבד.

סך הערבון ישולם עד ליום 15.7.14 שאם לא כן תרשם בקשת רשות הערעור לדחייה.

המבקש יודיע בכתב מיד עם הפקדת הערבון לתיק בית המשפט .

משימה למתן החלטה ליום 20.7.14.

ניתנה היום, כ"א סיוון תשע"ד, 19 יוני 2014, בהעדר הצדדים, בסמכותי כרשם.