הדפסה

וקנין נ' פרץ

בפני: כב' השופטת שרה דברת – אב"ד, ס. נשיא
כב' השופט אריאל ואגו
כב' השופט יעקב פרסקי

המערערת
הנריאטה וקנין
ע"י ב"כ עו"ד עמיר ג'ורג'י
נגד
המשיב
ליאור פרץ
ע"י עו"ד שמואל רוזן

פסק דין

ערעור על פסק דינו של בית המשפט השלום באשדוד (כב' השופט אריאל ברגנר) מיום 2.10.14, במסגרתו דחה את תביעת המערערת, (להלן: "הנריאטה"), שהוגשה בת"א 20457-03-10 וקיבל בחלקה את התביעה שכנגד שהגיש המשיב, (להלן: "ליאור").

רקע וקביעות ביהמ"ש קמא
1. בבעלות הנריאטה משרד תיווך מקרקעין באשדוד. ליאור עבד במשרד כסוכן מכירות. במהלך 9/09 נוצרה הזדמנות עסקית, אשר עיקריה היו שנויים במחלוקת . במסגרת זו, צד שלישי, יהודי אזרח צרפת, אשר בבעלותו היו 2 דירות, מר ויקטור סגרון, (להלן: "סגרון"), מכר אותן בחודש 12/09 במחיר הנמוך ממחיר השוק לבני משפחתו של ליאור . מאוחר יותר מומשו הדירות ברווח.

2. ביהמ"ש קמא בפתח פסק דינו פירט את גרסאות הצדדים. גרסת הנריאטה להשתלשלות הדברים ה ייתה שסגרון נכנס בחודש 9/09 למשרד והציע למכירה 2 דירות שבבעלותו, ואז הופנה לליאור ה דובר צרפתית שיוכל לטפל בו. טוענת הנריאטה כי סגרון דרש מחיר הנמוך ממחיר השוק. למחרת היום כאשר הנריאטה פנתה לליאור ש ייתן לה את פרטי הלקוח במטרה לרכוש את הדירות לעצמה, תוך תשלום העמלות לליאור הוא סירב לכך. מאוחר יותר, ביום 3.12.09 כאשר איתרה את מספר הטלפון של סגרון, הדבר היה ערב נסיעתו לצרפת למספר שבועות, אולם בזמן בו שהה סגרון בצרפת, ליאור עקף את הנריאטה, ורכש את הדירות. גרסת ליאור להשתלשלות הדברים הייתה פגישה אקראית בין אביו לסגרון בסמוך למשרד התיווך, תוך שהאב הפנה את סגרון לליאור ששהה במשרד. לאחר הפגישה עודכנה הנריאטה בכול הפרטים , בהם שסגרון אינו מעוניין בשירותי תיווך. ליאור הציע להנריאטה להיות שותפה בהזדמנות שנוצרה אולם לאור קושי כלכלי , הדבר לא התאים לה ולכן רכש הוא את הדירות באמצעות בני משפחה.

3. ביהמ"ש קמא קבע שסגרון לא היה לקוח משרד התיווך, לאחר שלא נטען כי ביקש לקבל שירותי תיווך ולאחר שלא הוכח שחתם על טופס הזמנת שירותי תיווך. כן קבע ביהמ"ש קמא כי לא הופרה כל חובת נאמנות מצדו של ליאור שכן לא הייתה כל מניעה מהנריאטה ליצור קשר עם סגרון ישירות בהצעה כזו או אחרת. ביהמ"ש קמא קבע כי גרסתה של הנריאטה לא ה ייתה אמינה עליו בנמקו זאת בשינוי הגרסאות של הנריאטה, לעומת ליאור שהוכיח גרסתו. לדברים הוספה עובדת העדר העדתו של סגרון בידי הנריאטה. לפיכך נדחתה התביעה הראשית.

4. בנוגע לתביעה שכנגד טען ליאור כי בינו להנריאטה נותרה התחשבנות כספית על רקע היכרות בין המשפחות, התחשבנות שהוכחשה בידי הנריאטה, אשר ערערה על חלק התביעה שכנגד שהתקבלה בסך של 35,442 ₪, לפי צירוף הפריטים: חוב עמלת סוכן לגביו לא ערערה הנריאטה בסך של 5,842 ₪, הלוואה שהנריאטה קיבלה מליאור בסך 15,000 ₪, סלון וציוד משרדי בשווי 7,000 ₪ וציוד גינה בסך של 7,600 ₪. ביהמ"ש קמא פירט מדוע אינו מאמין לגרסתה של הנריאטה, לאחר שנסמך על הראיות שהציג ליאור.

תמצית טענותיה של הנריאטה בערעור
5. טוענת הנריאטה כי טעה ביהמ"ש קמא בקבעו שסגרון לא היה לקוח משרדה, שהרי גם אם ביקש לקבל מידע אודות שווי שתי דירותיו, הרי הדבר נעשה במסגרת המשרד שאינו עוסק רק בשירותי תיווך אלא גם בניצול הזדמנויות עסקיות. הנריאטה טוענת כי טעה ביהמ"ש קמא בכך שקבע שלא הופרה חובת הנאמנות שהרי ליאור ניצל מידע מסחרי השייך לה כמעסיקתו. הנריאטה טוענת כנגד קביעת הממצא של העדר אמינותה , קביעה שבאה, כטענתה, בכדי לתת לפסק הדין "עומק" שאינו במקומו. באשר לתביעה שכנגד, טוענת הנריאטה כנגד הפריטים שאושרו. כנגד ציוד הגינה, טוענת היא שמדובר במתנה שהתקבלה, ושלא היה מקום להעברת נטל השכנוע אליה. לגבי ההלוואה בסך 15,000 ₪, טוענת הנריאטה כי הנימוק ולפיו לא הוכח שהחזירה את ההלוואה במזומן אינו יכול להיות מספק. לגבי הסלון לגביו נותרה חייבת 7,000 ₪ טוענת הנריאטה כי לא היה מקום ל דחיית גרסת אחותה. לפיכך טוענת הנריאטה שיש לקבל את ערעורה.

תמצית טענותיו של ליאור בערעור
6. ליאור טוען שיש לדחות את הערעור נוכח ממצאי העדר המהימנות והקביעות העובדתיות של ביהמ"ש קמא לגבי גרסת הנריאטה. טוען ליאור כי בערעור הנריאטה הרחיבה טענותיה תוך הטעיית ביהמ"ש, למשל, בכך שטוענת כי סמוך לכניסתו של סגרון למשרדה דירותיו נמכרו אול ם הדבר לא נכון שכן היה הפרש של מספר חודשים מחודש 9/09 ועד 12/09 בהם לא נמנע מהנריאטה כל מידע ואף הוצע לה להיות שותפה בהזדמנות שנוצרה. גם באשר לתביעה שכנגד חזר על טענותיו, באשר לממצאי ביהמ"ש קמא לאחר שהוכחו הפריטים שהתקבלו. לפיכך טען לדחיית הערעור.

דיון
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, מצאתי כי דין הערעור להידחות, וכך אמליץ לחברי.

7. טענות הערעור נוגעות בעיקרן לטענות של עובדה. בפני ביהמ"ש קמא עמדו שתי גרסאות עובדתיות שונות. לגבי גרסת הנריאטה, נקבע כי אינה אמינה, ולקביעה זו צירף ביהמ"ש קמא את העדר זימונו של סגרון לעדות מטעם הנריאטה. כידוע, אין דרכה של ערכאת הערעור להתערב בקביעות עובדתיות ובממצאי מהימנות אלא במקרים חריגים שענייננו אינו אחד מהם. לפיכך, את השאלות שהעמיד ביהמ"ש כשאלות שההכרעה בהם נדרשת להכרעה בתביעה יש לבחון על רקע הקביעות העובדתיות. לאור קבלת גרסת ליאור כי סגרון נפגש באקראי עם אביו, שהפנה אותו אליו למשרד התיווך לברר את מחיר הדירות בחודש 9/09, ורק שלושה חודשים לאחר מכן בחודש 12/09 נמכרו הדירות לבני משפחתו, כאשר המידע שנמסר להנריאטה היה מלא, ואף הוצע להנריאטה שעמדה בעצמה בקשר עם סגרון להיות חלק מההזדמנות העסקית, לא מצאתי להתערב במסקנת ביהמ"ש קמא כי אין מדובר במי שהינו לקוח משרדה של הנריאטה. באותו אופן, לא מצאתי הצדקה להתערבות במסקנה ולפיה לא הופרה כל חובת נאמנות בדגש ועל רקע הקביעה ולפיה לא הייתה כל מניעה להנריאטה להציע כל הצעה שחפצה לסגרון.

8. גם באשר לערעור אודות הפריטים בתביעה שכנגד שהתקבלו, איני מוצא כל ממש. הנריאטה טענה כי ביהמ"ש ראה בטענת המתנה של ציוד הגינה, שלא בצדק כטענת הודאה והדחה ולאחר שטענת המתנה נטענה בהזדמנות הראשונה בכתב ההגנה לתביעה שכנגד. ב"כ ליאור טען כי טענת המתנה לא נטענה במסגרת כתב ההגנה לתביעה שכנגד. כיוון שמסמך זה לא היה אחד המוצגים בערעור , התבקש ב"כ הנריאטה בתוך 7 ימים ממועד הדיון לה גיש לתיק כמוצג את המסמך. עיון בו העלה כי אין ממש בטענה כי טענת המתנה נזכרה כבר בכתב ההגנה. ביהמ"ש קמא מצא כי גרסתה של הנריאטה באשר לתביעה שכנגד, כמו לגבי התביעה הראשית אינה אמינה עליו. ביהמ"ש קמא קבע כי הנריאטה שאישרה קבלת הלוואה בסך 15,000 ₪ לא הוכיחה השבת ההלוואה וכך לגבי אי התשלום עבור ריהוט הסלון, תוך דחיית גרסת אחותה של הנריאטה. לעניין זה אין ממש בטענה ולפיה די בכך שמדובר בעדה שהינה עובדת מע"מ עשרות שנים בכדי לקבל עדותה כאמינה. לפיכך, לא מצאתי הצדקה להתערבות במסקנת ביהמ"ש קמא שקיבל התביעה שכנגד בחלקה.

לפיכך, אמליץ לחברי לדחות את הערעור.

המערערת, (הנריאטה) תשלם הוצאות המשיב (ליאור) בסך כולל של 15,000 ₪.

המזכירות תעביר את העירבון שהופקד על חשבון ההוצאות שנפסקו למשיב באמצעות בא כוחו.

יעקב פרסקי , שופט

השופטת שרה דברת, ס. נשיא:
אני מסכימה.

שרה דברת, סגנית נשיא
אב"ד
השופט אריאל ואגו:
אני מסכים.

אריאל ואגו, שופט

לפיכך הערעור נדחה כאמור בפסק דינו של כב' השופט פרסקי.

ניתן היום, כ"ח אדר תשע"ה, 19 מרץ 2015, בהעדר הצדדים.

שרה דברת, שופטת,
ס.נשיא

אריאל ואגו, שופט

יעקב פרסקי, שופט